Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af ordinær generalforsamling i Varde Golfklub


Tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 6:

1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
5.   Forslag fra bestyrelsen: Ingen
Forslag fra medlemmerne: Ingen
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg:
Formand                                         Dan B. Larsen        (modtager genvalg)
Formand for Turneringsudvalget    Tom Øhlenschlæger    (modtager genvalg)
Formand for Begynderudvalget      Ove Blom        (modtager genvalg)
Formand for Juniorudvalget            Henrik Friis        (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår:                       Dennis Christensen
Ekstraordinært på valg – efter eget ønske:
Formand for Baneudvalget             Niels Krarup
Bestyrelsen foreslår:                       Hans Jessen
8.   Valg af suppleanter for
a.   Næstformand:                                 Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Krarup
b.   Kasserer:                                         Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Schmidt
9.   Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO Revision
10. EventueltAd pkt.1
Dan Larsen bød velkommen til de 88 medlemmer, som var mødt op, og foreslog Poul Winther Andersen som dirigent, der kom ikke andre forslag, så Poul Winther Andersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var offentliggjort i dagspressen og på hjemmesiden rettidigt, og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig.
Ad.pkt. 2
Beretning ved formanden
Nogle år er det en ret overkommelig opgave at være formand for Varde Golfklub. Man skal bare skrive en årsberetning, en tale til Sct. Hans-bålet og så møde frem til 7-8 bestyrelsesmøder. Nogle få repræsentative forpligtelser bliver det også til hen over året (overrække præmier til klubmesterskaberne og deltage i DGU’s repræsentantskabsmøde).

2014 har ikke været et af den slags år.

Sæsonen var ikke begyndt, før de første klager over restauranten begyndte at indløbe og det forsatte støt og roligt hen over året. Så der har været holdt en del møder med om dette emne. Møder der ikke førte til nogen løsning. Så da vi nåede til oktober og skulle evaluere det hidtidige forløb, blev vi ret hurtigt enige om, at vi hellere måtte finde en anden løsning.

Men så nemt er det altså heller ikke at finde en ny forpagter. Det var derfor en stor glæde, at en gammel kending dukkede op med sin bror An under armen. An kom ikke bare med anbefalinger fra Jan og Chi, men også med rigtigt gode erfaringer fra Blåvand – og med et spisekort, som svarer meget præcist til det, medlemmerne har bedt om de seneste år. Så vi ser frem til 2015 med nogen optimisme på det punkt. An ved også hvordan man skal indsmigre sig hos bestyrelsen. Da vi spurgte ind til, hvor mange arrangementer, han regnede med at have på et år, svarede den snu rad, at han i første omgang ville koncentrere sig om at få medlemmerne tilbage i restauranten. Så det kan godt være hans dansk ikke er 100 % perfekt, men han ved alligevel, hvordan man siger det rigtige.

Men restauranten har ikke været årets eneste udfordring. Vores ordensudvalg har i årets løb behandlet 4 klagesager – mod normalt 0. Den ene endda med en formel kendelse som resultat.

Langsomt spil. 5 og 6 bolde på banen – og så dress code! Vi har som bekendt en meget mild dress code her i klubben. Derfor er det da også bekymrende, at så mange har svært ved at holde sig indenfor reglerne. Og jo – det var en varm sommer. Rigtigt mange ville åbenbart hellere være ved stranden end på golfbanen, men blev ”tvunget” til at tage herud alligevel. Og så måtte man jo kompensere.

Mænd i bar mave, kvinder med toppe, der kun var marginalt større end bikini-overdele og shorts så korte at …. nå ja. Hvis man hellere vil til stranden end i golfbanen, så tag dog på stranden. Strandtøj på stranden og golftøj på golfbanen.

5 bolde? Tjah – ved meget sjældne lejligheder og med næsten overdreven respekt, så snart man bare kan ane andre spillere på banen, kan det da gå. Men hvordan man kan komme i tanker om at gå ud i en 5-bold i weekender – eller i en 6-bold uanset tidspunktet – forstår jeg ikke.

Når det så er sagt, så er så mange klagesager også et tegn på en uheldig udvikling. Dels burde man som golfspiller stort selv kunne regne ud, at man ikke skal gå halvnøgen rundt på golfbanen – eller tulle rundt i en 5-bold, mens området bag en fyldes op af mere og mere frustrerede spillere; men det er også et tegn på, at man ikke taler fornuftigt om tingene. I stedet for at skrive vrede klager burde man måske søge dialog? I stedet for at lade vandet gå i kog over, at en runde tager 4 timer i stedet for 3 timer og 38 minutter, man havde afsat til projektet, så nyd dog den smukke bane og det gode vejr.

Fortrædelighederne hørte ikke op med det. Kampen om golfspillerne er hård. Der er nærmest ingen klubber der kræver indskud længere – og ordninger, hvor man får både undervisning og udstyr forærende, breder sig som en steppebrand. Vi har også forsøgt os med sådanne tiltag – og har da holdt skansen, hvad angår antallet af medlemmer. Om den valgte fremgangsmåde var den rigtige, vil vi evaluere på inden den nye sæson begynder. Men det har været dyrt – og ville vi have opnået det samme ved ingenting at gøre?

Men det manglende indskud synes kommet for at blive. Så vi ser ind i en fremtid med ringere indtægter. Sådan noget fører hurtigt til spareplaner og vi har kun en post, hvor vi for alvor kan spare, nemlig på lønkontoen. Det førte til, at vores dygtige forretningsfører valgte at søge nye udfordringer – for ikke at blive en del af den forringede service, som besparelser let fører til. Det er en dejlig konsekvent holdning, men vi er kede af, at Lene er rejst. Hun tilførte klubben mange nye ideer og hendes udprægede servicegen var til stor gavn for klubbens udvikling.

Vi har fundet en løsning, hvor Lis fremover styrer kontoret i samarbejde med Sanne. Det sidste skulle gerne øge fleksibiliteten mellem proshop og kontor, så man kan give hinanden en hånd under sygdom og ferier. Men det betyder også, at der bliver mere arbejde til forretningsudvalget, som kommer til at få hænderne mere ned i den daglige drift end tilfældet har været de seneste år. Det bliver anderledes, men vi vil prøve at få det til at fungere.

Når jeg så er færdig med at fortælle om årets udfordringer, må jeg også tilføje, at det da var fantastisk at få hilsner fra det halve af klubbens medlemmer da jeg rundede 60 i efteråret. Det opvejer – godt og vel – udfordringerne.

Og så til en mere traditionel årsberetning:

Vi har haft et hæderligt år rent økonomisk – trods de manglende indskud og udgifterne til medlemshvervning. Det skyldes ikke mindst fornemme green fee indtægter fra en fantastisk sommer. Og sportsligt har det ikke været så ringe endda.

Målsætningen både for  herrerne og damerne var, at de skulle stabilisere deres placeringer i toppen af hhv. 2. og 3. division – og måske så småt begynde at sigte mod en oprykning. Og det må siges at være godkendt, at oprykningen for begges vedkommende ført glippede på sidste spilledag.

Og med meget flotte placeringer i en række ranglisteturneringer har vores nye medlem Morten Lykkegaard sørget for at få VGK nævnt i sportslige sammenhænge, blandt andet med en flot andenplads i Varderama Open. Morten har også kvalificeret sig til at spille på Eccotouren næste år – hvor han bliver klubbens eneste repræsentant fordi Nikolaj har valgt at sætte pro-karrieren på stand by.

Mange af jer har fulgt med i matcherne – naturligvis især på hjemmebane. Spillerne er meget glade for jeres støtte – så kom endelig og støt dem næste år også.

Der er kommet 6 nye elitespillere til klubben i denne sæson, og det tyder på at elitearbejdet i klubben igennem en årrække har skabt et godt ry. En ikke uvæsentlig detalje i en tid, hvor alle golfklubber arbejder med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Det er også nødvendigt med tilgang hvert år. På nuværende tidspunkt ved vi, at fire af de spillere, der har været med i år flytter fra landsdelen og ikke er til rådighed næste år.

Juniorafdelingen har heller ikke i år vundet et DM. En dårlig stime de der er kommet ind i. Men bortset fra det har vi en fantastisk juniorafdeling, hvorfra de fleste af de kommende elitespillere rekrutteres. Der kommer også nye juniorer fra andre klubber (ofte med et par golfspillende forældre på slæb) fordi vi her har et rigtigt godt juniormiljø.

Bambigolf måtte vi desværre droppe i år, der var simpelthen for få børn tilmeldt. Vi håber det kan stables på benene til næste år igen, det er et af de steder hvor vi adskiller os fra andre klubber.

Der er som sædvanligt ydet en kæmpeindsats af de mange frivillige i elite- og juniorudvalgene under Fredes og Henriks ledelse. En stor tak for det – og en særlig stor tak til Henrik der har valgt at tage en pause fra bestyrelsesarbejdet. Henrik har ydet en fantastisk indsats som formand for juniorudvalget i mange år. Juniorlokalerne – og nu også bagskabe til juniorer dernede – er i vidt omfang Henriks fortjeneste.

Henrik er også medlem af en lille eksklusiv klub (Verdens bedste caddies) – det tredje medlem er Jan Husted. Det bliver der bedre tid til at passe til næste år – kom herop og modtag en beskeden gave og fortjent hyldest.

Og nu vi er ved at dele gaver ud, så er der et bestyrelsesmedlem mere, der har valgt at stoppe. Han har været også formand for juniorudvalget for mange år siden. Men efter en pause vendte han tilbage som formand for baneudvalget. Men denne gang er det vistnok alvor – Niels vil du komme op og modtage en lille present?

Økonomisiden vil jeg, som altid overlade til Kurt, men jeg har vist røbet, at det ikke gik så galt som vi frygtede undervejs. Om økonomien vil jeg dog tilføje, at hvis I hører absurde rygter om klubbens økonomi – så lad være med at tro på dem. Kurt sidder så tungt på pengekassen, at man skulle tro, at det var hans egne penge. Så der er ingen steder der bliver brugt for meget eller ødslet med vore fælles midler. Det skal Kurt nok sørge for. Så hvis I hører om noget der lyder mærkeligt, så brug først jeres sunde fornuft. Og er det ikke nok, så send en mail til Kurt eller mig, om det nu virkelig kan være rigtigt at …….

Banen har også i år levet op til vores lidt pralende motto. Fantastisk flotte fairways og hurtige greens.

Og ja – vi har en af en af Danmarks bedste baner. I kan roligt prale af den, når I kommer rundt – om ikke andet kunne det da være, at det tiltrak nogle green fee spillere.

Og selvfølgelig skal Thomas og de andre på greenkeepergården roses for deres flotte stykke arbejde, så lad os da give dem en hånd…..

Men i stedet for at jeg fortæller, hvad der sker på banen, så hviler jeg lige stemmebåndene lidt, og lader Thomas fortælle. (Jeg har sagt det skal være kortere end sidste år – så om 4 minutter tager jeg mikrofonen fra ham igen)

Orientering ved Thomas Bruun:
Sæsonen har været lang, den startede 1. april og vi klipper stadig. Det koster jo lidt både i brændstof og mandskabstimer. Det bevirker, at vi ikke har kunnet få lavet de andre ting, der ellers var planlagt. Renovering af nogle bunkere og spunsen ved hul 13. Spunsen bliver måske til foråret, man kan ikke arbejde med det om vinteren. Håber vi får de planlagte bunkere renoveret. På mandag vendes banen, for at nå at få alting forberedt til vinter. Ændringer i år kommer til at bestå af nogle nyplantninger rundt omkring. Det er især på hul 9 og hul 11. Hul 9 skal være lidt mere spændende. På hul 11 kommer der noget beplantning i højre side i stedet for rough. Her i vinterens løb afvikles der ferie, skolegang og kurser. Det bliver spændende med en ny formand i baneudvalget.

Dan fortsætter:
På trænersiden har det været sjovt og lærerigt at arbejde sammen med Andreas. Andreas havde en ny og frisk tilgang til begynderundervisningen og elitespillerne har også været glade for en anden måde at gøre tingene på. Men Andreas er nu træner i Aaskov og vi er tilbage i den gamle opstilling med Jacob som head pro og måske/måske ikke en pro elev.

Vi vil til næste år prøve at lave om på nogle af de fast rutiner, vi har haft omkring begyndertræning og elitetræning, så vi måske kan få nogle flere træningstimer fri til det almindelige klubmedlem – på tidspunkter hvor vi har fri. Men det er klart, at Jacob da bliver presset, hvis han skal klare det hele alene.

Forsøget med trænersamarbejde med Henne sætter vi på hold i denne omgang. Det var ikke den rigtige model, vi havde fundet i første omgang.

Tidsbestillingen, der nu også fungerer om vinteren, kører jo bare. Hvordan de kan undvære det hos vores store nabo overgår min forstand, men jeg skal selvfølgelig også kun befatte mig med VGK.

Og så er der i år et nyt tiltag – MandagsMix. Inge Bering kom ud af det blå og tilbød sin hjælp med hjemmeside og Facebook, men ville egentligt også gerne forsøge at samle op på sidste års begyndere og dem der generelt savner en fast makker. Og indtil videre må vi jo sige det er en succes. Tak til Inge for initiativet. Vi spurgte for resten også, om hun ikke lige ville se på, hvad det der idrætsråd Varde Kommune lavede, gik ud på. Så nu har vi et medlem i bestyrelsen for kommunens idrætsråd….

Golfspilleren i Centrum

Nu har alle medlemmerne fået et spørgeskema fra Golfspilleren i Centrum. Mange har gjort sig den ulejlighed og besvare spørgeskemaet. Det siger vi tak for, vi har fået mange informationer og kommentarer, som vi kan arbejde ud fra. En del har også tilkendegivet, at de gerne vil yde en frivillig indsats for klubben, disse personer skal nok regne med at blive kontaktet.

Klubhuset

På en stor ide-dag før sæsonen begyndte, var en af de gennemgående ideer, at vi manglede en hyggekrog i klubhuset, hvor man kunne synke med i sofaerne og se noget golf. Så det har vi nu. Og det benyttes flittigt.

Begynderudvalget har i det forløbne år sluset 66 nye medlemmer gennem en grundig begynderundervisning.

Det er et stort arbejde der lægges i begynderudvalget, men de har også en stor opgave så vi hele tiden rekrutterer nye medlemmer, på trods af de billigere alternativer. Der har i år været nye spændende – og kostbare – initiativer for at understøtte arbejdet. Men Rekruttering og fastholdelse vil også i de kommende år være et fast punkt på bestyrelsens dagsorden.

Tak til udvalget – og de mange der giver en hånd som kaptajner ved onsdagsmatcherne.

Klubmestre

Og nu vi er ved det med at takke og lykønske, så har vi jo den skik, at årets klubmestre får overrakt deres pokaler her på generalforsamlingen. Det gør, at de kan hyldes af betydeligt flere, end de få, der er tilstede når de enkelte klubmestre får deres præmier. Og i år måtte en småskadet formand undlade at overrække præmierne under selve turneringen, så jeg glæder mig særligt til at lykønske årets klubmestre (i det omfang de er til stede) det er

Herre Veteran: Thomas Platz
Dame Veteran: Anne Marie Christensen
Herre Senior: Per Kildegaard
Dame Senior: Hanne Roesen
Herre Midage: Brian Schmidtdorf
Dame Midage: Marlene Grøn
Herrer: Nikolaj Viuff
Damer: Marianne Eriksen
Herre Junior: Kristoffer Bjerre
Dame Junior: Amalie Thulsted Christensen

Hulspilsmestre blev:
Damer: Marianne Eriksen
Herrer: Morten Lauridsen

Turneringsudvalget

….har igen i år sørget for godt vejr til næsten alle matcher. Tom  og de øvrige i udvalget har gode forbindelser til de højere magter. Tak for indsatsen.

En særlig tak til banekontrollen, der kører stort set hver dag. Jeres indsats er værdsat – ikke mindst på de meget varme sommerdage i år, hvor kolde drikkevarer var en nødvendighed.

Turneringsudvalget har ikke kun sørget for godt vejr, men også for masser af deltagere til matcherne – typisk ligger vi på omkring 100-120 medlemmer der deltager i klubmatcherne. Til jer der af en eller anden rund ikke deltager i klubmatcher, skal der lyde en opfordring til at prøve det. det er hyggeligt – og sjovt at spille med nogle andre end de sædvanlige.

Årets to store turneringer Company Day og Varderrama Open var en sportslig succes for den enes vedkommende og en økonomisk succes for den andens. Company Day gav godt og vel 75.000 kr. i klubkassen. Jeg elsker at være godgørende på den måde – og det er der heldigvis stadig 100 andre der også gør.

Varderrama Open gentager vi i 2015. Men vi prøver at få flyttet datoen. Trods et noget ubehageligt vejr i år så er det stadig en turnering, som mange af de bedste amatører ser frem til.

Pink Cup er tilbage på programmet og i år indsamlede Ladies Section i alt kr. 26.277,50, som er videresendt til Kræftens Bekæmpelse projekt “Støt Brysterne”.

Vi har her i klubben mange dygtige og engagerede medarbejdere, som ikke altid bliver påskønnet efter fortjeneste. Greenkeeperne, restauratør og træner bliver altid nævnt, men der er jo flere:

Lis der altid yder en kæmpeindsats når det gælder om at servicere klubbens medlemmer og green fee spillere, og er god til at hjælpe en fortravlet formand, der af og til glemmer at svare på spørgsmål. Tak for det og tak for hjælpen.

Også Sanne i butikken (og snart også på kontoret) og vicevært Jørn Locht er med til at skabe en god stemning og til at give godt første indtryk til besøgende.

Tak til jer alle for en flot indsats i 2014.

Til slut en stor tak til alle de mange frivillige, der altid er parate til at gøre en indsats for Varde Golfklub. Og til kollegerne i bestyrelsen. Året i år har budt på mange udfordringer – også nogle vi hellere havde været fri for. Men I er der også i modvind.

Og så kan en golfklub jo ikke drives uden medlemmer. Helst nogle der som jer er engagerede i klubbens fremtid. Det er som altid en fornøjelse at se så mange af jer her til en ordinær generalforsamling.

Tak fordi I lyttede.

Spørgsmål til formanden:
Per Vilstrup Pedersen: Nævnte en henvendelsen fra seniorklubben vedr. 9 hullers medlemskab. Kommer det under eventuelt.
Svar: Bestyrelsen har fået den som et diskussionsoplæg. Det bliver nævnt under eventuelt.
Beretningen godkendt.
Ad.pkt. 3
Fremlæggelse af regnskabet.
Kurt Rotbøl gennemgik regnskabet. Indskud er jo noget mindre, da der ikke er blevet opkrævet indskud i 2014. Vi har haft rigtig mange greenfee indtægter – dette skyldes en dejlig bane og flot sommervejr. Gode indtægter fra Erhvervsklubben. Lønudgifter har en lille afvigelse. Medlemspleje – der er brugt mange penge til medlemshvervning. De 87.000 kr. er til golfbags og 13.000 kr. er bl.a. til gavekort til medlemmer, som skaffer et nyt medlem. Denne ordning gælder stadig i 2015. Der er brugt færrer penge på vedligeholdelse af maskinparken. Højere brændstof udgifter, dette skyldes, at det har været en lang sæson. Administration, der har været større udgifter, dette skyldes bl.a. møbler til hyggekrogen. Annoncer og blade, der har været en stor udgift til annonce efter ny restauratør. Drift af ejendomme afviger ikke meget. Godt 70.000 kr. i afvigelse fra budgettet. Rimelig god renteindtægt. Køkkenets venner er købt ud, så klubben ejer nu alt inventar i køkkenet. Resultat på 0. Der er investeret for 135.000 kr. – det er bl.a. toiletvogn og Probox.
Spørgsmål:
Marlene Grøn. Vedr. lønudgifter – der er en stor forskel i det nye budget. Hvad er det vi ikke får?
Kurt Rotbøl. Der skæres ned på timetallet i administrationen. Vi forventer ikke, at servicen forringes. Forretningsudvalget skal varetage nogle opgaver.
Regnskabet godkendt.

Ad.pkt. 4
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
Kurt Rotbøl gennemgik budgettet.
Kontingentet stiger 1%. Greenfee indtægten sættes lidt forsigtigt, vejret holder måske ikke. Offentlige midler nedsættes, der bliver nok indført nye regler for penge fra spillehaller. Lønudgifter nedsættes, dette skyldes, at vi sparer på timetallet i administrationen. Mener der stadig kan ydes en god service. Medlemspleje/medlemshvervning skåret ned til det halve. Maskiner og banen – disse poster skal der ikke sparres på, det er vigtigt at have en god bane. Annonce kontoen sættes også ned. Overskud budgetteres til 58.000 kr.
Dan B. Larsen: Forretningsudvalget skal til at lave noget mere, og der bliver nok også brug for flere frivillige.
Kontingentsatserne gennemgået.
Kontingentet stiger 1% og der regnes ikke med indskud.


Ad.pkt.5

Forslag fra bestyrelsen.  Ingen
Ad.pkt. 6
Forslag fra medlemmer. Ingen
Ad.pkt. 7
Valg til bestyrelsen
Dan B. Larsen blev genvalgt som formand
Tom Øhlenschlæger blev genvalgt som formand for turneringsudvalget
Ove Blom Hansen blev genvalgt som formand for begynderudvalget
Henrik Friis modtog ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Dennis Juhl Christensen som formand for juniorudvalget – han blev valgt.
Niels Krarup ønskede at udtræde af bestyrelsen. Derfor foreslog bestyrelsen Hans Jessen som formand for baneudvalget – han blev valgt for en 1 årig periode.
Ad.pkt. 8
Valg af suppleanter for næstformand og kasserer:
Niels Krarup genvalgt som suppleant for næstformanden
Ole Schmidt genvalgt som suppleant for kassereren

Ad.pkt. 9
Valg af revisor
BDO Revision blev genvalgt

Ad.pkt 10
Eventuelt – alt kan drøftes men intet kan vedtages.
Per Vilstrup Pedersen: Der mangler 9 huls spillerne i Seniorklubben. Vi har et godt kammeratskab. Det er ikke så sjovt for de ældre medlemmer mere, de kan kun holde til at spille 9 huller. Kontingent i en naboklub er meget billigere, så bestyrelsen i seniorklubben har afleveret en henvendelse til bestyrelsen, om at få kontingentnedsættelse for 9 huls-spillerne, for at undgå, at de melder sig helt ud. Per læste henvendelsen op. Seniorklubben mener det er et stort problem for 9 huls-spillerne. Og Opfordre derfor bestyrelsen til at arbejde sammen med seniorklubbens bestyrelse, for at finde en løsning.
Dan B. Larsen: Bestyrelsen vil arbejde med forslaget ved strategimødet i januar. Ser positivt på det.
Birgit Sikjær: Bliver sofaerne overhovedet brugt?
Jørgen Christiansen: Vi bruger sofaerne meget, nyder virkelig at de er der.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.
Dan Larsen – tak for god ro og orden. Tak til dirigenten for god ledelse.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05

Varde, den 26. november 2014

Referent:                                                Dirigent:

__________________________                __________________________
Lis H. Locht                                              Poul Winther Andersen