Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af ordinær generalforsamling den 24. november 2015

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 6:

1.  Valg af dirigent.
2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
5.  Forslag fra bestyrelsen:
Fravalg af revision (ændring til udvidet gennemgang)
6.  Forslag fra medlemmerne:
Ingen
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Følgende er på valg:
Næstformand Ebbe Seligmann (modtager genvalg)
Kasserer         Kurt Rotbøl (modtager genvalg)
Formand for Baneudvalget Hans Jessen  (modtager genvalg)
Formand for Sportsudvalget Frede Baldersbæk Nielsen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår: Finn Storgaard
8. Valg af suppleanter for
a.   Næstformand: Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Krarup
b.   Kasserer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ole Schmidt
9. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO.
10.Eventuelt

Ad pkt.1
Dan Larsen bød velkommen til de 63 medlemmer, som var mødt op, og foreslog Poul Winther Andersen som dirigent, der kom ikke andre forslag, så Poul Winther Andersen blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var offentliggjort i dagspressen og på hjemmesiden rettidigt, og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig.

Ad.pkt. 2
Beretning ved formanden
Bestyrelsens beretning 2015
Det er åbenbart en årligt tilbagevendende begivenhed, at klubbens generalforsamling falder sammen med det tidspunkt, hvor vi går over til vintergreens. Således også i år. Efter en ualmindelig lang eftersæson meldte kong vinter sin ankomst i lørdags og så er det jo tid til at spille banen den forkerte vej rundt.
Hvordan gik sæsonen 2015 så? I det store hele godt. Vi har stadig en af landets bedste golfbaner, vi har stadig en sund økonomi – og selv om vore bedste herre- og damehold heller ikke rykkede op i år, så var der nu meget god golf i dem og masser af spænding.
Men på andre fronter går det knapt så godt. Medlemstallet er vigende og gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er støt stigende. Ikke fordi vi ikke sætter pris på medlemmer der er 60+ – det gør vi i høj grad. Men det er måske ikke optimalt, at over 60% af medlemmerne falder i den kategori, for vi kan jo se, at det får en ende for det store flertal, når de nærmer sig 80 (det gælder heldigvis ikke for alle).  Så vi skal gøre noget for at tiltrække nye medlemmer og noget for at holde noget længere på de eksisterende – og nej jeg har ikke en patentløsning på hvad.
MandagsMix har vist sig at være et rigtigt godt initiativ. Lidt underligt med en klub i klubben, hvis formål dybest set er at skubbe medlemmerne over i de andre klubber i klubben. Men det er jo hele ideen – at bygge bro mellem begyndermatcherne og Mens Section, Ladies Section osv. Ikke fordi vi skal lukke MandagsMix ned, men der skal jo være plads til nye MadagsMixere; dem der var begyndere i år. Og man må gerne komme og lege med – selvom man er en erfaren spiller med et rimeligt lavt hcp.
En anden ide vi har leget med, er at lave arrangementer, der er anderledes. Oktoberfesten var et sådant tiltag – en match hvor greenkeeperne havde lov til at stille rendegravere op midt på banen, hvor flagene stod nærmest udenfor greens og hvor man fik ekstra points for at gå efter pinden. Og så en fest med store tyske øl, folk i tyrolerdragt og underlige konkurrencer. Det bliver ikke sidste gang!
Men bestyrelsen består jo af gamle mænd, der har været med i klubben i hundrede år, så det er ikke ubetinget derfra nytænkningen skal komme. Så vi nedsætter et ekstra udvalg ”rekruttering og fastholdelse” kalder vi det. Så har du nogle ideer, så kom og vær med, når vi indkalder til inspirationsmøde. Vi er friske på at være med på nye ideer (tænk bare på Oktoberfesten) og man behøver ikke blive valgt ind i stående udvalg eller deltage i lange møder, bare fordi man har en god ide.
Og det er ikke det eneste nye udvalg, der er på vej. Et husudvalg bestående af håndværkere, arkitekter og ingeniører med tilknytning til golfklubben, som vi kan trække på, når der skal laves noget nyt, når vi skal have input til vedligeholdelsesplaner osv. er ved at blive etableret. Et sponsorudvalg, der kan støtte Erhvervsklubben og sponsorarbejdet, vil vi også prøve at samle.
Og så har vi jo før talt om kommunikation. Det er stadig svært – og det er faktisk ikke blevet nemmere af, at der er kommet så mange forskellige kommunikationsplatforme. Jamen kan man da ikke bare nøjes med at skrive nyhederne på hjemmesiden? Jo da – hvis man kun vil have, at 10-15 medlemmer skal læse dem. For forsiden på hjemmesiden er der næsten ingen der ser mere. Selvom alle er rundt om hjemmesiden med regelmæssige mellemrum, så er de på vej direkte ind på den side, de skal bruge. Mest Golfbox (og ofte direkte til Golfbox via app’en på telefonen), men også direkte til turneringsmodulet eller juniorafdelingen egen side osv osv.
Facebook rammer til gengæld mere end halvdelen af klubbens medlemmer, der dermed får nyhederne samme dag, som vi sender dem ud. Instagram ses af 75 trofaste og Twitter er vi slet ikke på.
Men vi er på vej. Vi har i nogen tid haft et meget lille udvalg til digital kommunikation – og det vil vi også gerne udbygge. Så kan og vil du noget med digitale medier, så sig til. Du må hellere end gerne lege med.
I forbindelse med forårets medlemsmøde vil vi tilbyde en intro til de digitale medier til alle dem, der gerne vil vide noget mere om, hvad alt det går ud på – men ikke helt selv har villet kaste sig ud i det endnu.
Og hvorfor blander vi os så meget i medlemmernes digitale vaner, at vi ligefrem holder kurser i tosserier på Instagram? Fordi det er en effektiv kommunikationsform. Når klubhuset pludseligt står under vand, når restauratøren har fået købt for mange bøffer hjem og derfor har hakkebøf på tilbud, hvis vi – guderne forbyde det – må lukke banen med kort varsel osv. Så er de her digitale medier altså bare 100 gange så effektive som et opslag på hjemmesiden, men dem der ikke er med, føler sig jo snydt – så derfor vil vi gerne have jer med.
Hvorfor ikke bare maile til alle? Det gør vi også, men vi prøver at begrænse det mest muligt. Det skal være meget vigtigt, før vi griber til det våben – for medlemmerne har jo ikke givet os deres mailadresser for at vi skal spamme dem til med alt muligt reklamegas, eller oplysninger der nok er interessante, men ikke decideret vigtige – eller sjove billeder fra banen eller oktoberfesten eller …… Så hellere Facebook eller Instagram, der har medlemmerne jo selv valgt at lege med. Og så kommer der for resten så meget andet idioti der, at ingen bliver sure over en skævert en gang i mellem.
Så kommunikation er stadig en svær ting, men vi arbejder på det. Vi ved, at noget af det der efterspørges i klubberne under DGU er en synlig bestyrelse. Det gælder selvfølgelig ikke her – i hvert fald ved alle, hvor de skal henvende sig, hvis der er noget der for alvor har bragt deres vand i kog – men ellers er formanden tit at finde i indslag på Facebook og billeder på Instagram (altså med noget der vedrører golfklubben) så prøv det. Man kan jo altid melde fra igen, hvis man synes det er for skørt.
Ellers er 2015 historien om sommeren der blev væk – og green fee indtægter, der til alles forbløffelse nåede i mål alligevel. Men også historien om en oversvømmelse der druknede proshoppen, kontoret og bagrummet. Men vore medarbejdere var snarrådige og fik kontaktet langt de fleste medlemmer, så de kunne redde deres bags. Og det meste af inventaret fik vi også reddet – selv om vi unægtelig også fik noget for vores forsikringspræmier.  Og nu er huset ved at ligne sig selv igen – og Proshoppen er klar til julehandlen – skal jeg hilse at sige.
Varderama Open var igen i år en stor succes – en dobbelt af slagsen – for udover, at arrangementet var flot (og banen igen blev rost i høje toner) så var der igen hjemmebanesejr til vores egen Nicolaj Viuff denne gang med hele 4 slags føring ned til nr. 2 – og Morten Lauridsen var også med i top 5.
Og så til den lidt mere traditionelle årsberetning:
Vi har haft et hæderligt år rent økonomisk – trods den elendige sommer – der til gengæld afløstes af en lang og indtil i lørdags også varm eftersæson. Og sportsligt har det ikke været så ringe endda.
Julemaden var knap nok fortæret, inden træningen begyndte for vore elitespillere, og i år foregik vinterens træning i Helle Hallens nye golfafsnit – et tiltag vi var så glade for, at vi også i 2016 vil benytte os af disse faciliteter.
Træningen har hele sæsonen været tilrettelagt og gennemført af Jacob Tranberg og hans elev Nicolai Viuff, og har været tilrettelagt, så det har krævet en del selvdisciplin af spillerne, som de heldigvis har levet op til.
Målsætningen for arbejdet i Sportsudvalget er, at skabe et miljø, hvor spillerne trives og udvikler sig såvel menneskeligt som sportsligt. Det sportslige kan vi aflæse på hver spillers handicap, og her har der været tale om en pæn fremgang for langt de fleste spillere.
Og på det menneskelige plan mener vi også, at vore spillere udvikler sig godt, og er nogle værdige repræsentanter for Varde Golfklub.
Resultatmæssig var vi spændte på sæsonen. Hvert år er der spillere, der drager videre mod de større byer, fordi uddannelse venter, og det var også tilfældet efter sidste sæson – ligesom det også vil være tilfældet efter denne sæson.

I år har vi haft hold i 3. div. damer, 2. og 3. div. herrer og Kval.rækken herrer, og vi havde håbet på, at bevare status quo efter denne sæson.
3. div. damer klarede sig lige netop med en sejr i næstsidste spillerunde (i en match så spændende, at formanden blev endnu mere gråhåret) og damerne spiller altså også i 3. div. næste år.
2. div. herrer blev nr. 2 i deres pulje og var faktisk i ”oprykningsfare” indtil singlerne om eftermiddagen på allersidste spilledag. Flot klaret.
3. div. herrer klarede den til gengæld ikke og må en tur i 4. division næste år.
Kvalifikationsrækken herrer, som er rækken hvor vore unge nyoprykkede ynglinge slår deres folder, klarede sig derimod rigtig godt, idet de gik ubesejrede igennem rækken og var puljevindere inden sidste turneringsrunde. Stort tillykke til ”Johnnis Drenge”, som I kærligt kaldes efter den spillende holdleder Johnni Breinsborg.
Mange af jer har fulgt med i matcherne – naturligvis især dem på hjemmebane. Spillerne er meget glade for jeres støtte – så kom endelig og støt dem næste år også.
Nogen har sikkert nærlæst indkaldelsen til aftenens generalforsamling så grundigt, at de har noteret sig, at vi skal have ny formand for sportsudvalget. Frede har rundet de 70 og har besluttet med sig selv, at der er hans private aldersgrænse. Det er vi kede af, for hvor mærkeligt det end kan lyde, var den 68-årige Frede, der blev valgt for et par år siden et frisk pust. Han skrællede nok et overflødigt fedtlag af eliteafdelingen, men han øgede samtidigt respekten om vore elitespillere og den store indsats, de yder for klubben. Så farvel til forkælelse og goddag til respekt. Det er vel i grunden ikke nogen ringe byttehandel.
Tak for indsatsen Frede – vi vender tilbage når du nærmer dig de 80, hvis vi lige skal have rystet posen igen.

Juniorafdelingen fortsætter med at skuffe. Ikke et eneste DM i år heller. Vi skal stadig høre om Finn Brandsborgs DM dengang for en generation siden, men ………….
Juniorafdelingen har haft en god og sjov sæson.
Vi har fået bagskabe sat op i juniorklubhuset, og så har vi fået nøglekort til alle juniorerne, så de altid kan komme ind i juniorhuset.
Vi har haft et pænt fremmøde til træning hele sæsonen, og det er dejligt at se hvor godt et kammeratskab der er i blandt både pigerne og drengene.
Vi har deltaget i RAJT, og fået en  samlet 4. Plads. Haft 3 hold med i holdturneringer. Hvor desværre ingen af holdene gik videre. 6 drenge med i JDT, hvor 2 gik videre til finalerne.
Vi har fået fredagsmatcherne op at køre igen, og arbejder på at udvide det til næste år med gæstespillere. Vi har afviklet en Junior Camp, for vores egne juniorer, i sommerferien.
Vi afsluttede sæsonen med en weekend tur til Silkeborg, hvor vi spillede en fantastisk flot bane, i Søhøjlandet 2 gange.
Vi samlede ca. 25 juniorer og forældre til en arbejdsdag en søndag, for at tjene 5000.- til afdelingen.

Der er som sædvanligt ydet en kæmpeindsats af de mange frivillige i juniorudvalget under Dennis’ ledelse. En stor tak for det – og en særlig stor tak fordi I sprudler af ideer og ikke er bange for at give en hånd også udenfor juniorudvalget normale område.

Skal du ikke sige det der med, at vi har en af en af Danmarks bedste baner? Jo selvfølgelig – ingen generalforsamling uden. Husk at I også gerne må prale af den, når I kommer rundt på andre baner.
Og selvfølgelig skal Thomas og de andre på greenkeepergården roses for deres flotte stykke arbejde – som ikke har været nemt med al den fugt. De ved jo udmærket, at vi er tilfredse, for det har vi jo sagt allerede sidste år. Men nu er det jo generalforsamling, så lad os da give dem en hånd…..
Og så er der restauranten. Det så lidt anstrengt ud, da sidste sæson sluttede. Hvad skulle der nu ske? Men så dukkede der en storsmilende herre af asiatisk tilsnit op og erklærede, at det da lige var noget for ham. Og han havde storesøster med til at lægge et godt ord ind for sig – og da storesøster var vores egen Chi tænkte vi, at vi da nok hellere måtte tage chancen. Og det har vi ikke fortrudt (endnu) …
Vi har fået mere faste åbningstider. Og et spisekort, hvor der er smørrebrød og club sandwich på – og en helt masse andet som golfspillere kan lide. Til fornuftige priser endda.
Og så er An med på den værste. Skal vi lave Oktoberfest? OK så køber jeg særligt tysk øl hjem og lejer kæmpe store ølkrus (men fan… om jeg vil tage lederhosen på). Mortens Aften? Jeg aner ikke hvad det er, men lad os bare prøve. Julefrokost i golfklubben? Hm – jo lad os bare prøve. Så alle er glade.
Jacob Træner har fået en ny hjælpetræner – og selvom Andreas var meget populær, så var han jo ikke en af vore egne som Nicolaj. The dynamic duo har faktisk øget træningsindsatsen i klubben i år med en række spændende tiltag. Holdtræninger, tematræninger, Nikoleg og meget andet har lokket folk, der dårligt vidste, hvor træningsanlægget var, ud til træning.
Klubhuset
Der er i årets løb lagt mange kræfter i at forskønne området omkring klubhuset. Igen har seniorklubben påtaget sig en del arbejde til gavn for klubbens medlemmer og klubbens økonomi. En stor tak for det og selvfølgelig også tak til Baneudvalget og Hans for deres store arbejde i årets løb.
Projektet med at skære banen op og dræne i sildebensmønster kan selvfølgeligt være lidt irriterende lige når det står på, men det ser ud til at hjælpe – og så er det er det oveni købet billigt. DGU er så begejstrede, at de har lagt en lille video ud på YouTube (så der var et digitalt medie mere, hvor vi kunne være med) med Varde-metoden.
Jeg er i gang med at lære dem noget om kommunikation, så næste år bliver det forhåbentligt endnu bedre med at fortælle, hvad er sket (og især skal ske) på banen.

Begynderudvalget har i det forløbne år sluset … nye medlemmer gennem en grundig begynderundervisning.
Det er et stort arbejde der lægges i begynderudvalget, men de har heldigvis stadig let ved at finde nye medlemmer, til de mange nye spillere, der foretrækker Varde Golfklub fremfor billigere alternativer. Apropos billigere alternativer, så har vi skærpet tonen lidt i forhold til long distance medlemsskaber. Lidt for fantasifulde kombinationer, hvor fuldt medlemskab af en lavprisklub kombineret med et long distance medlemskab her lige betød at man kunne spare et par hundrede kroner om året, vil vi ikke være med til.
Og som nævnt prøver vi at skaffe begynderudvalget yderligere hjælp i form af udvalget til Rekruttering og fastholdelse. Et emne, der nu er blevet et fast punkt på bestyrelsens dagsorden.
Tak til udvalget – og de mange der giver en hånd som kaptajner ved onsdagsmatcherne. Uden deres hjælp gik det ikke
Klubmestre
Og nu vi er ved det med at takke og lykønske, så har vi jo den skik, at årets klubmestre bliver hyldet her på generalforsamlingen. Det gør, at de kan hyldes af betydeligt flere, end de få, der er tilstede når de enkelte klubmestre får deres præmier. Så jeg vil nævne klubmestrene 2015 og bede dem rejse sig (i det omfang de er til stede) det er

Herre Veteran: Niels Krarup
Dame Veteran: Anne Marie Christensen
Herre Senior: Kaj Slot
Dame Senior: Caroline Zintio
Herre Midage: Søren Holm Hansen
Dame Midage: Britta Staal
Herrer: Morten Lauridsen
Damer: Anne Cathrine Evald Larsen
Herre Junior: Simon Damgaard

Hulspilsmestre blev:
Damer: Anne Cathrine Larsen
                 Herrer: Kasper Guldager

Turneringsudvalget
….har igen i år sørget for godt vejr til næsten alle matcher. Tom og de øvrige i udvalget har igen været flittige kirkegængere, for det har regnet stort alle andre weekender. Tak for indsatsen.
En særlig tak til banekontrollen, der kører stort set hver dag. Jeres indsats er værdsat – ikke mindst på de få varme sommerdage, hvor kolde drikkevarer var velkomne.

Turneringsudvalget har også sørget for masser af deltagere til matcherne – typisk ligger vi på omkring 100-120 medlemmer der deltager i klubmatcherne. Til jer der af en eller anden rund ikke deltager i klubmatcher, skal der lyde en opfordring til at prøve det. det er hyggeligt – og sjovt en gang i mellem at spille med nogle andre end the usual suspects.
Årets to store turneringer Company Day og Varderrama Open var en sportslig succes for den enes vedkommende og en økonomisk succes for den andens. Company Day gav godt og vel 70.000 kr. i klubkassen. Vi nyder at være godgørende på den måde – og det er der heldigvis stadig mange der gør. På nuværende tidspunkt er de første 7 hold allerede tilmeldt næste års turnering… der i øvrigt afvikles allerede den 29. April 2016.
Varderrama Open gentager vi i 2016 om end på et lidt andet tidspunkt. Ligesom Company Day er den rykket frem til et meget tidligt tidspunkt på sæsonen.

Vi har her i klubben mange dygtige og engagerede medarbejdere, som ikke altid bliver påskønnet efter fortjeneste. Greenkeeperne, træneren og restauratøren glemmer man ikke så nemt og de er da også allerede nævnt, men der er flere:
Lis og Sanne der altid yder en kæmpeindsats når det gælder om at servicere klubbens medlemmer og green fee spillere, og har deres store andel i, at vi fastholder fornuftige indtægter fra green fee i år – og de er gode til at hjælpe en fortravlet formand, der i år i den grad har haft hjælp behov. For vi må erkende, at en sparet forretningsfører ganske rigtigt har ført til flere opgaver for forretningsudvalget – men det går. Også selvom det i hvert fald for mit vedkommende er business before pleasure. Tak for det og tak for hjælpen.
Også medarbejderne her i restauranten og vicevært Jørn Locht er med til at lægge et serviceniveau, som vi kan være bekendt overfor både egne medlemmer og green fee gæster.
Tak til jer alle for en flot indsats i 2015.
Til slut en stor tak til alle de mange frivillige, der altid er parate til at gøre en indsats for Varde Golfklub. Og til kollegerne i bestyrelsen. Året i år har igen budt på store udfordringer, men I lader jer ikke så nemt afskrække, selv om det ikke udelukkende har været en fest i år.
Og så kan en golfklub jo ikke drives uden medlemmer. Helst nogle der er engagerede i klubbens fremtid. Det er som altid en fornøjelse at se så mange af jer her til en ordinær generalforsamling.
Tak fordi I lyttede.

Flemming Andersen: Tak fordi I har indset at kommunikation er vigtig, men brug stadig hjemmesiden. Jeg manglede informationer om hvad der sker på banen. Opfordrer til at man er åben. Synlighed er meget vigtig. Fundamentet for en golfklub er medlemmerne, det er medlemmernes interesse der skal varetage. Indkaldelsen til generalforsamlingen bør offentliggøres tidligere.
Dan Larsen: Hjemmesidens nyheder afskaffes ikke. Banen gennemgås senere af Hans Jessen.
Britta Jønson. Vedr. bl.a. kommunikationsudvalg. Der har stået i et referat, at Dan Larsen ville sende mail ud omkring 1. august vedr. forskellige udvalg. Hvorfor er der ikke sendt noget ud? Der blev også nævnt at enkelte personer vil blive kontaktet.
Dan Larsen: Der har været kontakt til nogle medlemmer. Beklager at der ikke er sendt noget ud. Nye udvalg kan forhåbentlig præsenteres på medlemsmødet. Alle er velkommen til at melde sig til et af de nye udvalg.
Flemming Andersen: Vision 2015 – der står at den tages op. Hvor langt er den nye visionsplan?
Dan Larsen: Ny visionsplan er under udarbejdelse, første udkast er faktisk præsenteret her i aften og den bliver godkendt på første bestyrelsesmøde i 2016.
Beretningen godkendt.
Hans Jessen, baneudvalgsformand berettede:
Oplæg til 5 års visionsplan for banen m.m.
Udviklingen af golfbanen er underlagt den i sin tid vedtagne målsætning for Varde Golfklubs bane:
Varde Golfklubs bane er anlagt som en parkbane og skal i sin helhed fremstå som sådan. Der skal tages behørigt hensyn hertil i beplantningen, ligesom ådalen skal fremstå med en høj grad af synlighed uden unødig beplantning og sådan, at bane og ådal udgør en samlet helhed.
I spillemæssig henseende skal banen søge at give såvel klubbens egne medlemmer som greenfee spillere en god oplevelse. For handicapspillere skal banen være relativt let at spille samtidig med, at den byder på udfordringer for elitespillere.
Banens kendetegn skal være, at den fremstår vel vedligeholdt og med relativt hurtige greens. Klipning og øvrige vedligeholdelse skal være sådan, at spillere straffes for at slå uden for fairway og semirough, men at bolden forholdsvis let kan findes og spilles.
5 års planen er visioner for udvikling både af bane, men også for træningsfaciliteter, klubhus omgivelser, værested/maskinhal, samt maskiner til pleje af banen.
Alt dette har sin baggrund i klubbens medlemmer og dermed den økonomi, der er til rådighed for fremtidig udvikling. Det er ikke nok bare at investere i nye tiltag. Det skal også efterfølgende være økonomi og mandskab til vedligeholdelse m.m.
Banens delelementer dækkes af: Fairways – greens – teesteder – bunkers og andre for hassards, men også af frie arealer samt levende hegn og træbeplantninger.
Der er et par ting man skal have for øje når visioner skal omsættes til realiteter.
Sikkerhed.
Vores areal er forholdsvist lille (ca. 50 hektar). Det medfører at de enkelte huller i nogle områder ligger meget tæt, med en øget risiko for at bliver ramt af vildfarende bolde. Denne risiko er efterhånden blevet mindre, men der skal i al ændring af baneforløb, træplantning/fældning tages hensyn til denne.
Strategi.
Vi skal ikke være bundne i vores opfattelse af de enkelte hullers forløb eller udfordringer. Der skal hele tiden være fokus på ”Course Management”, altså den enkelte golfspillers tanke for hvordan hullet skal spilles.
Vi skal i evt. ændringer af baneforløb gøre hullerne sjovere at spille med mulighed for at ”tjene” et slag ved at tage gode strategiske overvejelser, eller straffe spillere der ikke tænker sig om, og ikke anerkender sit handicap.
Dette kan opnås ved ændrede bunkerudformninger/placeringer, plantning/fældning af træer, etablering af søger/bunkere, smat ændrede klippemønstre på fairways m.m.
Det skal gerne være sådan at banen er udfordrende og svær for de spillere der kan kontrollere deres slag, mens den ser åben, sjov og smuk for andre spillekategorier.
Træbeplantninger og levende hegn.
Da banen blev anlagt, var det vigtigt hurtig at få skabt nogle beplantede adskillelser mellem de enkelte huller, mere på for 9 end på bag 9. Siden da er der plantet adskillige træer for at man i fremtiden skulle kunne forme en mere sikker, udfordrende, men også en mere æstetisk smuk bane. Særligt indenfor de sidste par år er de blivende træer blevet så store, at amme træerne efterhånden har kunnet fældes, men der skal fældes mange endnu.
Desuden blev der sidste forår plantet mange nye træer for at de, sammen med de eksisterende træer, kan indgå i banens fortsatte udvikling.
Af nyplantninger vil der i år ikke ske så meget, men enkelte pletter vil blive beplantet, samt vil der bliver nedsat enkelte solitærtræer.
Alle disse fældninger og beplantninger vil være et element i den nye 5 års visionsplan.
Teesteder.
I den kommende vinter vil der blive etableret et nyt teested foran dameteestedet på alle huller. Disse vil blive etableret, dels for at kunne få et bedre flow på banen, men også for at nybegyndere og højhandicappede kan få en god runde uden de helt lange slagudfordringer.
Den ny 5 årsplan med visionen for udviklingen af vores golfbane, regner vi med at kunne fremlægge inden sæsonstarten i 2016.
Vi håber i baneudvalget, at hvis der blandt medlemmerne er nogle gode ideer med hensyn til banens videre udvikling, vil fremkomme skriftligt med disse og aflevere dem på kontoret, således at de kan indgå i den samlede idemasse.
Fra næste sæsons begyndelse vil alle hullernes teesteds markeringer blive benævnt med et tal der refererer til hullets længde i stede for rød, blå, gul og hvis. Desuden vil det scorekort man får udskrevet inden start, være det teesteds nr., der passer til ens handicap.
På baneudvalgets vegne.

Anne Lise Rahbæk. Det er farligt på hul 8, der kommer mange bolde fra drivingrangen.
Hans Jessen. Der er planer om at plante nogle solitære træer på hullet.

Ad.pkt. 3
Fremlæggelse af regnskabet.
Kurt Rotbøl gennemgik regnskabet.
Vi har mistet nogle medlemmer, derfor er der en mindre indtægt på medlemskontingent. Der er nedgang i medlemmer på landsplan, især blandt de unge. Indtægter for træningslektioner er steget pænt. Indtægter for greenfee stemmer med budgettet. Indtægten for Company Day er desværre faldet. Offentlige midler er desværre også faldet, men håber, vi kan holde samme indtægt fremover. De samlede indtægterne stemmer meget godt med budgettet. Lønningsudgifterne er steget væsentlig i forhold til budgettet, dette skyldes bl.a. de tidligere tilskud fra jobrotation og at andre løntilskud er faldet. Udgiften til medlemsplejen er faldet. Benzin og olie kontoen er faldet en del, pga faldende benzin og oliepriser. Der er ikke de helt store afvigelser på kontoen for banen. Der er kommen en ny post ind, der hedder revision. Det kan vi desværre ikke få gratis længere. Køb af inventarer i restauranten, der er bl.a. købt brikker, som bruges til serveringen. Nedskrivning i Køkkens Venner, denne forening nedlægges næste år. Det hele ender ud med et underskud på 78.000 kr. Der er indkøbt en maskine til at slidsedræne med og der er indkøbt bagskabe til juniorlokalet.
Ingen spørgsmål.
Regnskabet godkendt.

Ad.pkt. 4
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud.
Kurt Rotbøl gennemgik budgettet.
Der er budgettet med en nettoafgang af 40 medlemmer. Der er stor konkurrence fra naboklubberne. Vi skal forsøge at få et godt klubliv. Der sker en besparelse på lønudgifterne. Junior og sportsudvalget skal bruge af deres opsparede midler. Lidt mindre på drift af ejendomme. Der budgetteres med et overskud på 53.000 kr. Kontingenterne stiger med 2%. Der skal holdes nøje øje med klubbens udgifter og indtægter.
Niels Kristian Nielsen. Hvordan er vores kontingent i forhold til andre klubben?
Kurt Rotbøl: Vi ligger på samme niveau som en del af naboklubberne, og under f.eks. Esbjerg og Breinholdgård.
Flemming Andersen: Der skal sparres 100.000 kr. i lønninger, hvordan gør I det?
Kurt Rotbøl: Det skal forhandles.
Claus Hembo: Hvor skal de 100.000 kr. i lønudgifterne spares. Det er meget, at der er 100.000 kr. i afvigelse på én post.
Kurt Rotbøl: Der skal forhandles
Budget og kontingent godkendt

Ad.pkt.5
Forslag fra bestyrelsen.
Fravalg af revision (ændring til udvidet gennemgang)
Dette er ikke en vedtægtsændring, blot en præcisering af revisionens fremgangsmåde.
Dan Larsen orienterede om, at vi ikke kan få revisionen gratis længere. Vi kan godt undvære et kasseeftersyn og gennemgang af lager, som er den eneste ændring fra fuld revision.  Der vil heller ikke være en revisionsprotokol. Der vil stadig være en revisor der skriver under på regnskabet.
Flemming Andersen: Er det BDO der foretager denne udvidede gennemgang.
Dan Larsen: Ja
Henning Nørgaard: Er dette en gratis ydelse?
Dan Larsen: Nej
Brian Rasmussen. Har revisionen ikke kostet noget? Bliver det billigere?
Kurt Rotbøl: Vi sparer 15.000 kr. ved at ændre til udvidet gennemgang.
Forslaget er vedtaget.

Ad.pkt. 6
Forslag fra medlemmer. Ingen
Ad.pkt. 7
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Der kom ikke andre forslag end dem fra bestyrelsen.
Ebbe Seligmann blev genvalgt som næstformand
Kurt Rotbøl blev genvalgt som kasserer
Hans Jessen blev genvalgt som baneudvalgsformand
Finn Storgaard blev nyvalgt som formand for sportsafdelingen

Ad.pkt. 8
Valg af suppleanter for næstformand og kasserer:
Niels Krarup genvalgt som suppleant for næstformanden
Ole Schmidt genvalgt som suppleant for kassereren

Ad.pkt. 9
Valg af revisor
BDO Revision blev genvalgt
Ad.pkt 10
Anne Lise Rahbæk: Hvorfor skal man lægge dankort ind i KlubLiv Danmark, er det forsvarlig?
Dan Larsen: Vi sender en information ud til alle.
Christian Slot – Boldene forsvinder ned i græsset på banen i efteråret, kan vi ikke gå over til vinterregler noget før for banens skyld, ved vidende at man ikke kan reguleres i hcp.
Hans Jessen: Chefgreenkeeperen mener ikke at det er en problem for banen, så derfor er der ingen restriktioner.
Finn Storgaard: Tror ikke det er et problem, fordi alle lægger op.
Dan Larsen: Orienterede om slidsedræn af banen. DGU har optaget en film og lagt ind på Youtube. Drænet virker rigtig fint.
Dan Larsen: Kan vi undvære af se golf i TV’et – hvad er holdningen her? Kan vi få en vejledende afstemning. Der var cirka lige mange for og imod.
Frederik Brink: Hvordan går det med lynskuret, der er ingen lynafledere på.
Hans Jessen:  Problemet er, at det er lidt problematisk med lynaflederne, der er sat undersøgelser i gang, og der skal nogle kraftige spyd ned i jorden. SE kommer når de har tid og installerer lynafledere.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Dan Larsen – tak for god ro og orden. Tak til dirigenten for god ledelse. Tak til medlemmer, som er mødt op.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.25

Varde, den 24. november 2015

Referent:                                                      Dirigent:

__________________________                 __________________________
Lis H. Locht                                                  Poul Winther Andersen