Formand

Dan B. Larsen

Mobil: 2631 7511
E-mail: dbl@dahllaw.dk

 

 

 

 

 

Næstformand

Kai B. Olsen

Mobil: 4081 8300
E-mail: kaibolsen@mail.tele.dk

 

 

 

 

 

Kasserer

Kurt Rotbøl

Mobil: 2040 7833
E-mail: akrotboel@privat.dk

 

 

 

 

 

Formand for turneringsudvalg

Jens Sandal

Mobil: 4021 2447
E-mail: jensvsandal@gmail.com

 

 

 

 

 

Formand for begynderudvalg

Ove Blom Hansen

Tlf. 7522 0528
Mobil: 2222 2228
E-mail: blom@mail.dk

 

 

 

 

 

Formand for baneudvalg

Aage Siig Christensen

Tlf. 7522 0631
Mobil: 2168 3943
E-mail: aagesiig@gmail.com

 

 

 

 

 

Formand for juniorudvalg

Lars Jull

Mobil: 2230 5897
E-mail: lars.jull@turbopost.dk

 

 

 

 

 

Formand for sportsudvalg

Jeppe Baldersbæk

Mobil: 4045 8614
E-mail: jba@vmtarm.dk