Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18.30

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat af foregående møde
 2. Orientering fra forretningsudvalget
 3. Budget 2018/19 og økonomisk rapportering
 4. Generalforsamling – tirsdag den 27. november 2018
  På valg er:
  Formand Dan B. Larsen
  Formand for Turneringsudvalget Jens Sandal
  Formand for Begynderudvalget Ove Blom Hansen
  Formand for Juniorudvalget Dennis Juhl Christensen
 5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
  – herunder beretning fra de enkelte udvalg
 6. Visionsplan for banen
 7. Restauranten
 8. Sponsorarbejdet
 9. Samarbejdsklubber
 10. Næste mødedato – tirsdag den 27. november 2018 kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen)
 11. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Dennis Juhl Christensen (DJC), Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK)

 

Ad 1
Godkendt.

Ad 2
Der har være flere møder i forretningsudvalget, både vedrørende restauranten, MUS-samtaler, forretningsorden for bestyrelsesmøder. Emnerne bliver omtalt senere.

Ad 3
JDB orienterede om økonomien. Regnskabet for regnskabsåret 2017-18 er snart færdigt. Der må forventes et underskud. JDB er i gang med at udarbejde et budget for 2018-19.
Der skal gøres en større indsats for at finde flere medlemmer.
Forretningsudvalget, ASC og PT afholder snarest et møde vedrørende banens drift.

Ad 4
Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 27. november.
DBL, JS, OBH og DJC er på valg – alle undtagen DJC modtager genvalg.
De forskellige afdelinger bedes aflevere input til formandens beretning.

Ad 5.
DBL orienterede om, at der bliver sat nye tiltag i gang for 36+ spillerne.
Der er nedsat et udvalg, som arbejder med Erhvervsklubben. Der er mange nye tiltag, og programmet for 2019 er snart på plads.
Der er også nedsat en Company Day udvalg, da vi har behov for nytænkning, så vi kan få deltagerantallet op igen.
Det ligger lidt mere stille i Sponsorudvalget, men der arbejdes på sagen.

JS orienterede om, at turneringsplanen for 2019 er ved at være på plads. Der er kommet et par nye tiltag til næste år. Vi mangler en sponsor til Åbningsturneringen.
Der skal afholdes nogle regelaftener i forbindelse med indførelsen af de nye regler pr. 1. januar 2019. Der afholdes 2 aftener inden jul og 2 i januar/februar. Der arbejdes på, at Brian Oswald skal forestå undervisningen.

ASC. Sikkerhedshegnet ved juniorhuset skal laves hurtigst muligt. Udformningen på drivingrangen bør ændres, således at boldene naturligt slås ind mod midten. Boldene på drivingrangen skal måske udskiftes med andre bolde af en anden fabrikat, som flyver knap så langt.

OBH. Er har været 54 prøvemedlemmer igennem begynderforløbet. Heraf er 32 indmeldt, men der kommer flere af de resterende.
Opstarten af begynderforløbet har fungeret rigtig godt i år, men sidste hold bør starte noget før. OBH ønsker én mere i begynderudvalget.

DJC orienterede om, at Skolegolf er godt i gang. Der er fire drenge, og de træner to x 1½ time hhv mandag og torsdag.
Juniorhuset er færdigmalet, og der er sat udendørs lys op – alt dette har kunnet lade sig gøre med penge fra Jem & Fix fonden. Nu skal huset shines op indvendig. Der er plads til 5 bagskabe mere, de er bestilt og modtaget.
Det blev til en 4. plads i RAJT. U22 holdet har været i Søhøjlandet for at spille om danmarksmesterskabet, men de må ”nøjes” med at være Danmarks 2. bedste hold i deres række, men dette er også en rigtig flot præstation.
Der har været afholdt afslutningsdag med spil og spisning med 61 deltagere (børn og voksne).
Marcus blev årets spiller.

Ad 6.
ASC gennemgik ændringer til banens visionsplan. Det er planen, at der skal etableres en grøft fra venstre for teestedet på hul 17, tværs over hul 17 og hul 12, derved kan hul 15 og 17 drænes meget bedre. Der laves en dropzone ved søen på hul 17.

Ad 7.
DBL og KBO har haft møde med Tue og Frederik ved restaurantens drift. Forretningsudvalget har haft en drøftelse og DBL har fået fuldmagt til at afslutte de igangværende forhandlinger.

Ad 8.
DBL orienterede om arbejdet i Erhvervsklubben. Der er nedsat et udvalg på 10 personer. Der bliver lavet differencerede medlemskategorier. Det nye program for 2019 er næsten færdig.

Ad 9.
DBL orienterede om, at Skærbæk Mølle Golfklub er kommet med i greenfeesamarbejdet A11, det er noget, som vore medlemmer vil blive rigtig glade for.
Spil gratis samarbejdet med Rold Skov Golfklub ønskes forlænget. Det tages kontakt til Rold Skov.

Ad 10.
Næste mødedato er tirsdag den 27. november kl. 17.00 (forud for generalforsamlingen).
Der er afbud fra JS.

Ad 11.
Greenfee prisen fortsætter uændret.
Vinterbanen ændres således, at for ni stadig er for ni.
9-huls medlemsskabet blev diskuteret, men holdningen var, at rettighederne fortsætter uændret, således at man ikke kan deltage i klubturneringer, herunder er også onsdagsturneringer. Der kan gives dispensation til at deltage i Mandags Mix og Klubber i Klubben, hvis de spiller 9 huller.

Ref. LHL