Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. februar 2019 kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Rekruttering af nye medlemmer
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Orientering om økonomien
  4. Orientering om arbejdsmiljøgennemgang på greenkeepergården
  5. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
  6. Næste mødedag – tirsdag den 2. april kl. 18.30
  7. Eventuelt

 

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Ove Blom Hansen (OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK), Aage Siig Christensen (ASC), Jens Sandal (JS), Lars Jull, (LJ)Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Afbud fra: Johnny Dalgaard Bach (JDB)

Ad 1

 OHB orienterede om, at der startes nye begynderhold op den 16. marts.

Der afholdes møde i styregruppen vedr. DGU-projektet ”Rekruttering af nye medlemmer” mandag den 25. februar.

Der har været afholdt møder i de forskellige grupper.
Familiegruppen – Gøre opmærksom på, at golf er for hele familien. Kvalitetstid for hele familien. Evt. udstyrsleasing
Gruppen 35 – 40-årige – Vil prøve at uddanne nogle ambassadører. Når disse er fundet, sendes der et personligt brev til dem. Disse ambassadører inviteres til et møde den 20. marts. Der skal laves Turbohold som skræddersyes til holdene.
Flere kvinder i golf – Kvindegruppen har rigtig mange ideer. Der arbejdes på at lave en aktivitetsdag den 27. april for inviterede kvinder.
Varulveunger – her har gruppen også afholdt møde. Målgruppen er fra blefri til 10 år. Første arrangement afholdes søndag den 28. april kl. 10 -11.

BSK. Vi skal være gode til at gøre opmærksom på, at børn også er velkommen i golfklubben.
Der kom forslag om at bygge et legehus eller lignende, der skulle signalere børnevenlighed i klubben.

DBL orienterede om, at der har været afholdt møde med Sydbank vedr. deres sponsorat. Sydbank vil gerne afholde et arrangement for både ikke golfere og golfere, dette er en god måde, på at få nogle ikkegolfspillere ud i klubben. Sydbank tilbød også, at golfklubben kunne lave et arrangement i bankens lokale til Late Night sidst i august.

Ad 2

Der er givet nogle bevillinger til investeringer på greenkeepergården. Bl.a. styresystemet for vandingsanlæget.
ASC orienterede om en financiering af en stubfræser med et rentefri lån. Det vil være med til at forskønne banen. Bestyrelsen godkendte indkøbet. Der arbejdes videre med projektet.

Ad 3

JDB havde sendt en mail med teksten: Indtil nu følger vi meget godt sidste års tal både på omsætnings- og omkostningssiden, men det er alt for tidligt at sige hvor vi ender når året er omme.

Ad 4

Der har været arbejdsmiljøgennemgang på greenkeepergården og på kontoret.
Der var ikke de store ting.
Der er der stadig problemer med støj fra sodavandsautomaten i lobbyen.

Ad 5

Orientering fra de forskellige afdelinger:

Begynderudvalget: Der startes nye begynderhold op den 16. marts.
Der er problemer med, at trænerne glemmer at skriver i begyndernes stamkort – hvordan løses det?

Juniorudvalget: Renoveringen af juniorklubhuset er stadig i gang. P.t. er det indendørs der gøres rent og males.
Der afholdes opstartsweekend den 29. og 30. marts.
Der er vintergolf lørdag den 23. februar og lørdag den 9. marts.
U22B holdet er inviteret til Årets Mestre arrangement i Helle Hallen den 19. marts.

Sportsudvalget: Der holdes kick off aften tirsdag den 5. marts, her skal der bl.a. arbejdes med værdisæt for spillerne.
Marathon Golf afholdes lørdag den 18. maj fra kl. 05.30 til mørkets frembrud.
Træningslejr på Benniksgård den 13. og 14. april.
Vi søger en ny presseansvarlig, Frede Baldersbæk ønsker ikke at fortsætte.
Der er sendt en ansøgning til elitesatningspuljen i Varde Kommune.
Der er lavet aftale med restauranten om morgenmad og frokost til danmarksturneringen. Der arbejdes med at lave belysning på puttinggreenen.

Turneringsudvalget: Årets turneringer er fastlagt.
Bent Pedersen er ny sponsor for Åbeningsturneringen.
Nye Lokalregler og Ordensregler er udarbejdet. Lokalreglerne er godkendt af DGU.
Der afholdes 3 regelaftener mere, der er god tilslutning til disse aftener.
Der kommer et nyt Handicap system i 2020.

Baneudvalget: 45 teestederne er næsten færdigrenoveret, der mangler vanding på nogle, og der mangler at blive sået græs.
Vandingsanlægget på greens på hul 9 og 18 renoveres.
Med tiden udbygges vandingsanlægget så alle nødvendige arealer kan dækkes.
Der etableres droppezone ved hul 17.
Der er bestilt nye bolde til drivingrangen. Det er bolde, som har den egenskab, at de flyver kortere.

Ad 6

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2. april kl. 18.30

Ad 7

DBL tager til DGU’s repræsentantskabsmøde.
BSC mangler respons fra Erhvervsklubben, når hun har sendt nyhedsmails til dem fra sportsafdelingen.
DBL anbefalede BSC at deltage i nogle af Erhvervsklubbens arrangementer.
BSC foreslog, at bestyrelsen skal have klubtøj med navn og funktion. Dette blev diskuteret lidt, men der var tvivl om, om tøjet vil blive brugt.

Greenfee prisen blev diskuteret, og det blev besluttet at hæve den til 300 kr. alle dage. Dette bevirker, at vi skal være opmærksomme på at give rabat når der arbejdes med specielle ting på banen. Der gives også 100 kr. i rabat til ”Gamle Ribe Amt klubber”

Der blev talt om, om der evt. skal gives et godt tilbud i én uge i juli i samarbejde med restauranten. Det undersøges hvor mange greenfee gæster vi havde i juli måned 2018.

DBL orienterede om, at der har været afholdt møde med Klubberne i Klubben. Mødet havde været rigtig godt. Der havde være en positiv stemning.

Varde, den 26.02.19

Ref. LHL