Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 18.30

Dagsorden:

  1. Rekruttering af nye medlemmer
    Fastholdelse af medlemmer
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Orientering om økonomien
  4. Restauranten
  5. Spørgsmål til de enkelte afdelinger
  6. Golfspilleren i Centrum
  7. Eventuelt
  8. Næste møde 8. oktober

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kai B. Olsen (KBO), Johnny Dalgaard Bach (JDB), Ove Blom Hansen (OBH), Birthe Skrydstrup Kristensen (BSK) og Jens Sandal (JS), Aage Siig Christensen (ASC), Lars Jull, (LJ), Peter Tangaa (PT) og Lis H. Locht (LHL).

Ad 1

Vi har indgået et samarbejde med et Århusiansk firma (Funnel First), der har specialiseret sig i at hjælpe klubben med at skaffe nye medlemmer via Facebook.
Der har p.t. været 43 leads (henvendelser). Indtil nu har der været afholdt et arrangement med 6 deltagere, de var meget positive, og to af den er startet på et prøvemedlemskab. Nyt arrangement på torsdag med 11 deltager og et på fredag med 5 deltagere.
Så alt i alt en positiv oplevelse, der kan endda komme flere, da kampagnen kører lidt endnu.
Det havde måske givet flere henvendelser, hvis kampagnen havde kørt i foråret, så der er overvejelser om at gentage det i foråret 2020.
De forskellige tiltag, som vi har gjort i forbindelse med DGU projektet blev diskuteret, og vi skal være meget opmærksomme på at gøre en indsats på at fastholde de nye medlemmer nu har fået.
Kan vi gøre noget for at hjælpe dem med at finde en spillemakker. Vi har Onsdagsturneringerne, Mandags Mix og en Facebook gruppe – hvad kan vi mere gøre? Det er vigtigt, at vi orienterer de nye medlemmer om disse muligheder.
Der afholdes evalueringsmøde vedr. DGU-projektet sidst i september. Her skal der diskuteres strategi for 2020.

Ad 2

DBL. Vi har modtaget en opsigelse på Restauranten pr. 31.12.19 fra Tue, Næsbjerg Hus.

Ad 3

JDB orienterede om økonomien, vi følger budgettet rimelig godt.
Vedligeholdelse af banen og klubhuset er steget. Men regnskabet går sandsynligvis i 0, når året er omme.
Varde Golfklub køber bygningerne tilbage fra Varde Golfbane A/S, derved kan der spares en lejeudgift.

Det blev besluttet, at vi igen i år skal forsøge at få medlemmerne til at indbetale donationer, det er meget vigtigt for klubbens økonomi, da vi forventer at få godt 100.000 kr. refunderet i moms.
De indbetalte donationer skal gå til at male klublokalet indvendig, så vi håber mange vil støtte op om det, så klublokalet igen kan præsentere sig godt.

 Ad 4

DBL orienterede om, at han arbejder med et par muligheder om forpagtningen af restauranten.
Det blev drøftet, hvilken model der er bedst for klubben, om det skal være en forpagter, aftale med ekstern leverandør eller ansættelser.

Ad 5

JS orienterede om, at de fleste turneringer for i år er godt overstået. Næste klubturnering er Klubmesterskaberne. Vi skal nok se os om efter et par mere, som kan stå for turneringerne i klubben. DM for juniorer og Danmarksturneringen er nogle store arrangementer med nogle lange dage.

ASC. De nye teestedsmarkeringer er sat op på alle teesteder. Der sættes hegn op mellem drivingrangen og hul 8, bliver forhåbentlig sat op i næste uge. Ligeledes kommer der hegn op øverst på drivingrangen ved de nye udslagssteder, også i løbet af næste uge.

OBH. Der er startet 58 nye op indtil videre. De 11 er fra Ældresagen og 2 fra Diabetesforeningen. Godt 20 her meldt sig ind i klubben.
Der har været afholdt Spil med en ven – her deltog der 18 personer (9 venner).

LJ. Der har været afholde Junior-Camp med 20 deltagere i alderen 10 – 17 år. Der har været afholdt ”Spil med en ven”, her var der 10 af juniorerne der havde inviteret en ven med.
Ribe Amts Junior Tour afholdes i Varde den 25. august, vi forventer mellem 70 – 90 deltagere.
Der er arrangeret afslutningstur til Hjarbæk Fjord den 27. – 29. september.

BSK. Orienterede om sidste spillerunde i Danmarksturneringen. Første holds herre vandt lørdag over Breinholtgård på udebane, og kunne selv afgøre puljen om søndagen mod Kolding, men her tabte vi, så det blev til en 2. plads.
Damerne rykker desværre ned i Kval.rækken. 4. og 5. divisions herrerne bliver i deres respektive rækker. Veteranerne bliver også i 1. division.
Der afholdes evalueringsmøde i Sportsudvalget i løbet af september måned, og der er afslutningsfest den 9. november.

Ad 6

Der blev talt om, om der bliver gjort nok ved resultaterne i Golfspilleren i Centrum, da det er vigtigt, at der bliver fulgt op på undersøgelserne.
Tages på dagsordenen igen, når næste undersøgelsesresultater foreligger.

Ad 7

Klubbens hjemmeside blev diskuteret, det kniber lidt med opdateringer på nogle sider. LHL bad de enkelte udvalg om at indsende rettelser.
KBO afholder MUS samtaler med personalet i løbet af september/oktober.
På valg til bestyrelsen i år er: BSC + ASC + KBO + JBC – disse bedes give DBL besked på, om de ønsker genvalg.

Ad 8

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 8. oktober.

Varde, den 23. august 2019

Ref. LHL