Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 15. august 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato – 3. oktober 2017
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS) Dennis Juhl Christensen (DJC) og Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL). Derudover deltog chefgreenkeeper Peter Tangaa (PT)

Afbud fra: ingen

Ad 1
Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2
DBL orienterede om, at han havde været til reception i Breinholtgård GK, som har 25 års jubilæum.

Ad 3
KR gennemgik regnskabet. Indtægterne er desværre en del mindre end budgetteret, og udgifterne er steget en del, blandt andet p.g.a. investeringer på greenkeepergården. Vi må forvente et underskud på ca. 200.000 kr.
Der er investeret for 750.000 kr. i maskiner på greenkeepergården.
Det bliver en stor udfordring at lave budget for næste år, bl.a. må vi forvente, at tilskud af offentlige midler, vil blive mindre.
Forskellige tiltag for at skaffe nye medlemmer blev diskuteret.

Ad 4
FS orienterede om, at der har været nogle uheldige episoder i afdelingen. 3 spillere har meldt sig ud af truppen p.g.a. konflikter op til spillerunderne.
2. div. rykker ned efter nogle tætte matcher, hvor Varde desværre trak det korteste strå. Dette bevirker så også, at 3. div. rykker ned. Dameholdet har imponeret i år med en sikker 2. plads i puljen. Der er en god opbakning på tværs af holdene.
Der arrangeres en ringeaften for/med Vestjyllands Forsikring en dag i september. Det blev aftalt, at sportsafdelingen får en del af fortjenesten.

HJ orienterede om forestående projekter med træfældning m.v. Det fungerer rigtig godt med de frivillige, som klipper semirough og river i bunkerne. Men vi kan godt bruge endnu flere frivillige til nogle opgaver.
Banen står rigtig fin nu.

PT orienterede om, at den nye prikkemaskine er kommet og taget i brug, så både greens og forgreens kan prikkes dybere. Det går planmæssigt med at følge plejeplanen, som er udarbejdet sammen med DGU.

DJC orienterede om, at U16 holdet har vundet deres pulje i DGU’s holdturnering.
Skolegolfen er startet op igen med 7 deltager i år. I år modtages økonomisk tilskud fra kommunen til projektet.
Juniorugen har været afholdt i uge 31 med nogle gode arrangementer.
Der har i uge 32 været afholdt Junior Camp med 19 deltagere, dette var et godt arrangement i fint vejr.
Der spilles RAJT i Varde på søndag, vi fører i kampen om pokalen med et enkelt points, så det bliver 3 spændende runder vi går i møde.
Der afholdes afslutningstur til Rømø den 1. – 3. september.

OBH. Der har været 47 personer til ”Spil med en ven” arrangementerne. Der afholdes et arrangement mere på lørdag.

JS. Turneringernes afvikling kører fint. Hen over vinteren vil der blive arbejdet med nye tiltag i turneringsudvalget.

LHL. Der er problemer med mange to-bolde fra kl. 08.00 – 10.00. Det blev besluttet, at 2- og 1-bolde må lægges sammen i tidsrummet kl. 08.00 – 14.00.

Ad 5
Næste bestyrelsesmøde er den 3. oktober 2017 kl. 19.00.
HJ har på forhånd meldt afbud.

Ad 6
Afskærmning af stien ned til juniorhuset/greenkeepergården blev diskuteret, der kan evt. sættes et hegn op langs stien. Der skal også laves afskærmning ved juniorhuset.
Pris og mulighed for fast gulv i restaurantens lagerrum undersøges.

Ref. LHL