Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Medlemsmøde den 19. april
  5. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  6. Næste mødedato – 2. maj
  7. Evt.

Tilstede var: Kurt Rotbøl (KR), Ebbe Seligmann (ES), Dennis Juhl Christensen (DJC), Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS), Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL)

Afbud fra: Dan B. Larsen (DBL)

Ad 1

Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde, som hermed er godkendt.

Ad 2

ES orienterede om at et Fritspilsordning er etableret med Kaj Lykke, Ribe og Tønder. Tilbuddet er sendt ud til alle medlemmer.

KR orienterede om mødet med ”Ribe amt klubberne”, hvor bl.a. rabatordninger, Golf-Pas og longdistance medlemskaber blev diskuteret.

Ad 3

KR orienterede om, at der stadig er en del restance, lidt mere end tidligere år. Medlemsstatistik uddelt, vi er 30 medlemmer i underskud i forhold til samme tid sidste år. Der har været afholdt første info-møde for nye golfspillere – kun 9 mødte op, men7 af dem er startet.

Ad 4

Følgende emner tages op på medlemsmødet den 19. april: Golfregler, Golfspilleren i Centrum, handicapregler, Visionsplaner for banen og restauranten tilbydes ”taletid”. Der kan evt. arrangeres tilbud på spisning forud for mødet. – Medlemsmødet er ændret til mandag den 1. maj.

Ad 5

JS orienterede om, at turneringsplanen er på plads. Tilmeldingerne til åbningsturneringen er i fuld gang. Klovneturneringen, som Jette Thomsen arrangerer, bliver til noget. Her går overskuddet til Hospitalsklovnene.

OBH orienterede om det første opstartsmøde, her kom 9, hvoraf de 7 er startet på begynderforløbet. Der afholdes gensynsturnering den 5. april, som er for begyndere i 2015 og 2016. Vi deltager i ”Golfens Dag” den 30. april, som er fra kl. 10.00 – 13.00. Samme dag fra kl. 14.00 har vi ”Spil med en ven”, hvor der spilles 9 hullers greensome med efterfølgende spisning.
Næste Info-møde for begyndere er den 2. maj. OBH forespurgte om infomøderne og regelaftenerne kan afholdes i juniorlokalet.
OBH har aftalt brugen af træningsbanen om onsdagene med Jacob Tranberg.
Har været til møde i Herning vedr. ”Den gode begyndelse”.
HJ orienterede om, at det fungerer rigtig godt med den nye chefgreenkeeper. Der er travlhed på greenkeepergården, hvor der bl.a. ryddes op.
Der er indkøbt en brugt fairwayklipper (der var budgetteret med en ny), så nu er der penge til overs til andre ting.
Banen åbner til sommergreens i morgen. Hul 13 er spilbar hele vejen, der er blå område ned mod søen.
De røde, hvide og blå pæle skiftes ud, nye er fremstillet og er ved at blive malet.
Der er en del personer, som har meldt sig til frivillig arbejde på banen. Bl.a. til at rive bunker, klippe bunkerkanter og klippe semirough. Dette skal gøres et par gange om ugen. Andre har meldt sig til opgaver, som skal gøres et par gange om året.
Træfældningsholdet har gjort et stort stykke arbejde. Der ønskes indkøbt en flismaskine.
Naturstyrelsen er ansøgt om tilladelse til regulering af kragebestanden, og vi har fået tilladelsen. Et af vore medlemmer står for jagten.
Net ved hul 13 ud mod omfartsvejen blev diskuteret. Der var enighed om, at træerne er tilstrækkelig dækning.
Det går planmæssig med etableringen af de nye teesteder. Spunsen ved hul 13 er næsten færdig, der sættes zinktoppe på pælene i næste uge. Der er sat bænke op i lynskuret.

DJC orienterede om, at der afholdes opstartsweekend om 2 uger. I denne weekend deltager vi også i ”Fed Fredag” i Helle Hallen. Nye juniorer, som ikke har banetilladelse endnu, kommer med på banen til juniorernes fredagsturneringer.
Vinderne af skolegolf 2016 bliver offentliggjort næste uge. Der deles flyers ud i skolerne i den forbindelse.
Der har være afholdt opstartsmøde, hvor forældrene også kunne deltage, der var mødt 50 personer op.
Der bliver arrangeret en ”Hummelbi-turnering” i Skærbæk Mølle, hvor alle juniorerne kan deltage, da der spilles på Akademi-banen i Ølgod.
Vi har p.t. 6 drenge, som deltager i et Talentprojekt i skoletiden, dette har de rigtig god gavn af.
Golf er kommet med i Elite Idræt i skolerne fra næste år. Her kan der deltage 8 – 10 elever i golfprojektet.

FS orienterede om at udendørs træning er i fuld gang. Der vil i år blive strammet op om kravene til spillerne. Der er arrangeret træningslejr i Himmerland den 22. – 23. april. Vi har fået en ny pige til klubben fra Esbjerg, det er Rikke Svejgård Nielsen med +1,2 i hcp. Dette kan forhåbentlig give klubben noget mere omtale, da Rikke er i bruttotruppen på Landsholdet.
Spillerne i talenttruppen opfordres til at være mere synlig i klubben.

Ad 6

Næste bestyrelsesmøde forsøges ændret til den 1. eller 3. maj, da OBH har infomøde for begyndere den 2. maj. – Næste bestyrelsesmøde er mandag den 1. maj.

Ad 7

Arbejdsdagen gik rigtig godt. Alle tilmeldte mødte op, selvom det var regnvejr – rigtig flot og endnu engang tusind tak for hjælpen, der blev virkelig gået til den, både inde og ude, så mange ting blev ordnet.
LHL, vi mangler stadig en sponsor til en af golfbilerne.

Ref. Lis H. Locht