Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

 Referat af bestyrelsesmøde

Lørdag den 21. januar 2017 kl. 13.00 (umiddelbart efter strategimøde/workshop)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat af foregående møde
  2. Orientering fra forretningsudvalget
  3. Opfølgning på foreningens økonomi
  4. Gennemgang af og opfølgning på to-do-listen
    herunder beretning fra de enkelte udvalg
  5. Næste mødedato – 7. februar 2017
  6. Evt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Kurt Rotbøl (KR), Hans Jessen (HJ), Ove Blom Hansen (OBH), Finn Storgaard (FS), Jens Sandal (JS) og Lis H. Locht (LHL)

Afbud fra: Ebbe Seligmann (ES) og Dennis Juhl Christensen (DJC)

Ad 1

Der var ingen bemærkninger til referatet af foregående møde.

Ad 2

DBL orienterede om, at der er ansat en ny chefgreenkeeper Peter Tangaa, han startende den 11. januar, og Thomas Bruun fratræder den 31. januar.
DBL orienterede om møde afholdt med klubberne i Varde og Ringkøbing/Skjern kommuner. Disse klubber er enige om at arbejde videre med et Golf-Pas projekt, dette er der nedsat et udvalgt til. Golf-Pas går ud på, at man køber 4 greenfee billetter for 900 kr., disse billetter kan bruges frit i de 6 klubber, som deltager. Der laves også en fælles markedsføring.
Greenfee samarbejde med disse klubber bliver ikke til noget, der arbejdes videre med andre klubber vedr. dette.

Ad 3

KR orienterede kort om økonomien.

Ad 4

OBH orienterede om, at klubben er tilmeldt Golfens Dag, som er søndag den 30. april. Vi bør også have nogle ”Spil med en ven” arrangementer i år. Disse to ting kan evt. kombineres.
JS: Arbejder med at færdiggøre den nye turneringsplan for 2017. Der er få datoer der ikke er helt på plads endnu.
HJ: Arbejdet med de nye teesteder (45) påbegyndes i næste uge. Dræningen på hul 13 er færdiggjort, og spunsen på hul 13 er næste færdig, toppene af stolperne skal saves af og beklædes med zink. Træfældningsholdet er i fuld gang.
HJ ønsker at skifte ”out of bounds” pælene ud til malede rundstokke.
KR mener det vil være en godt idé, at invitere byrådet ud i golfklubben, så de kan se hvorledes en golfklub fungerer.

Ad 5

Næste mødedato – 7. februar

Ad 6

Mødedatoer i 2017:
Lørdag      21. januar                       Strategimøde og efterfølgende bestyrelsesmøde
Tirsdag      7. februar
Tirsdag      21. marts                        Bestyrelsesmøde og Medlemsmøde
Tirsdag      25. april
Tirsdag      13. juni
Tirsdag      15. august
Tirsdag      3. oktober
Tirsdag      21. november                  Bestyrelsesmøde og Generalforsamling

Ref. Lis Locht