Klubhus-fra-puttinggreen
arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 30. juni 2015

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Drøftelse af fremtidig strategi for klubben – herunder evt. ændret struktur i bestyrelsen og opfølgning på strategimødet i januar.
4. Eventuelt.

Tilstede var: Dan B. Larsen (DBL), Ebbe Seligmann (ES), Tom Øhlenschlæger (TØ), Ove Blom Hansen (OBH), Hans Jessen (HJ), Frede Baldersbæk Nielsen (FBN), Dennis Juhl Christensen (DJC), Thomas Bruun (TB) og Lis Locht (LHL).
Afbud fra: Kurt Rotbøl (KR) og Finn Christensen (FC)

Ad 1.
Godkendt

Ad 2.
Godkendt

Ad 3.
Da ændringen af strukturen i bestyrelsen var det eneste punkt på dagsordenen, blev dette diskuteret grundigt.
Nedenstående ideer og kommentarer fra ”bordet rundt”:
Hvorfor ændre strukturen?
Er bestyrelsen for stor?
Kvaliteten er vigtigere end strukturen.
Strukturen bør ændres – udvalgsformændene bør ikke være med i bestyrelsen.
Vi skal have flere udvalg.
Visionsplanen skal også revideres.
Bedst for klubben med strukturen i bestyrelsen som vi har nu.
Bestyrelsen deles op i to – en forretningsdel og en foreningsdel.
Nuværende struktur bør bevares.
Der mangler en daglig ledelse.
Der bør bilag med dagsordenen ud, så er det nemmere at diskutere tingene.
Forretningsudvalgsmøde hver anden måned og bestyrelsesmøde hver anden måned.

Konklusionen blev:
Strukturen i bestyrelsen ændres ikke.
Kvaliteten af bestyrelsesarbejdet skal forbedres.
Der skal fremsendes bilag om større beslutninger og økonomien med indkaldelsens ud, så man kan forberede sig, og har nemmere ved at diskutere emnet.
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen afholdes i januar.
Der afholdes et medlemsmøde i marts/april.
Der nedsættes nye udvalg, som indkaldes efter behov. Kun de nuværende udvalg er med i bestyrelsen.
Nye udvalg:Sponsorudvalg
Fastholdelses- og rekrutteringsudvalg
Kommunikationsudvalg
Husudvalg
DBL sender mail ca. 1. august til samtlige medlemmer, med opfordring til at blive medlem i et af de nye udvalg.

Forretningsudvalget laver et udkast til ny visionsplan og forretningsorden.

Tidsbestillingen blev diskuteret. Der er for mange uofficielle klubber i klubben der blokerer for mange tider. Dette påtales overfor de pågældende.
Der er stadig mange 2-bolde, især i weekenderne, skal vi til at skubbe disse sammen i 4-bolde?

Ad 4.
DGU laver en ”Made in Denmark rekrutteringskampagne” den 30. august – dette deltager Varde Golfklub også i.
HJ orienterede om, at byggetilladelsen til udvidelsen af maskinhuset er kommet.
HJ afholder snart et møde med landinspektøren og TB om at få lavet en nøjagtig optegnelse af banen.
FBN: Sportsafdelingen afholder sommercamp den 1. og 2. august ved juniorhuset.
DJC: Juniorafdelingen afholder juniorcamp umiddelbart efter sportsafdelingen.
DJC: Juniorafdelingen har arbejdet på RC Plast en søndag formiddag, og tjent 5.000 kr.
DBL: Et af vores tidligere medlemmer og ”Varde-dreng” Flemming Astrup, som står for Ecco Touren og er medarrangør af Made in Denmark, har modtaget DGU’s sølv ur – Stort tillykke til Flemming.

Næste bestyrelsesmøde: 11. august 2015
HJ og FBN har på forhånd meldt afbud til mødet.

Ref.: LHL