Regelinstruktion

Man kan ikke spille golf uden at kende reglerne!

Regelundervisning:

  • Gennemgang af de væsentligste golfregler, etikette (færdselsregler på golfbaner).
  • Regelgennemgang på en del af banen (husk påklædning efter vejret)
  • Udfyldelse af scorekort.
  • Handicapsystemet.

Regelprøve:

Prøven er skriftlig – der skal besvares 27 spørgsmål (afkrydsning).

Regelprøven skal besvares på her – tryk her