Onsdagsturneringerne afholdes skiftevis på de første og sidste ni huller af banen. Der er fælles start (gun-start) på de ni huller, så alle hold kommer ”hjem” på næsten samme tid.

Efter turneringen mødes vi til hyggeligt samvær i klubhuset og får afklaret evt. regelspørgsmål.

Præmieoverrækkelse finder sted, når sidste hold er i klubhuset og har afleveret scorekort. Er man ikke til stede ved præmieoverrækkelsen tilfalder præmien den næste i rækken.

Turneringsfee: kr. 25,- betales ved tilmelding via golfbox – dækker udgiften til præmier.

Holdkaptajner betaler ikke turneringsfee og deltager derfor heller ikke i spillet om præmierne. Holdkaptajnernes score vil ikke blive indberettet, med mindre den enkelte holdkaptajn fremsiger ønske herom inden turneringen.

Spilletiden i en onsdagsturnering (9 huller) er max. 2 timer og 30 minutter.

Der spilles altid fra Tee 45.

Rent praktisk går vi ud i hold, hvor en erfaren spiller vil være holdkaptajn og hjælpe med, at I som begyndere bliver introduceret til at spille på den store bane. I vil her få guidning både i forhold til spilleflow og regler – skrevne som uskrevne.

Det primære formål er socialt samvær med andre begyndere og at introducere jer til den store bane, så I får mulighed for at opnå ”golfkørekortet”.

Selvom onsdagsturneringen er en match med præmier og konkurrence, vil vi anbefale dig til, primært at konkurrere med dig selv. Forbedres dit spil hen over sæsonen?

Turneringen er en stablefordturnering, hvor der tælles points ud fra ens aktuelle handicap (du modtager en introduktion til dette ved regelgennemgangen)

Pr. 1.1.2021 er det maksimale handicap for begyndere nedsat fra handicap 72 til handicap 54. Herved er muligheden for points reduceret, indtil du rent faktisk kan spille til handicap 54.

Det er god kutyme i golf, at man altid tager sin bold op på et hul, hvis man har opbrugt muligheden for at få points på det pågældende hul. Dette gøres for at sikre at kontinuerligt spilleflow på banen, til glæde for både nye og gamle medlemmer.

Denne kutyme har vi dog suspenderet til onsdagsturneringerne, og i stedet indført, at de af jer, der har et hcp højere end 54 først tager bolden op, når I har brugt 10 slag på par 4 og par 5 hullerne, eller 8 slag på par 3 hullerne.

Se turneringsplan – tryk her

Tilmelding til onsdagsturnering

  • Tilmelding på golfbox under “Klubturnering” senest dagen før (tirsdag) kl. 18.00.
  • Senest 30 min. før turneringsstart afleverer du dit stamkort til turneringslederne.
  • 15 min. før turneringsstart skal du være klar ved 1. / 10. tee alt efter om der spilles ”for ni” eller ”bag ni”.