Banen spilles ”baglæns” og “51” teestederne anvendes som green på de enkelte huller, dog med få undtagelser.

Sommer hul 9 = vinter hul 1 – d.v.s. at for-9 også er for-9 på vinterbanen, og bag-9 er også bag-9 på vinterbanen.

Hullerne har større diameter end normalt og flagstangen skal forblive i hullet under hele spillet – der er ikke straf for at ramme flagstangen.

På teesteder hvor der ligger en udslagsmåtte, skal denne benyttes.

100 m til midtgreen er markeret med røde pæle.

For at skåne banen anbefales det at bruge måtte – dog ikke obligatorisk.

Det er meget vigtigt, at du lægger tørv på plads. Ordningen uden måtte vurderes løbende. Bliver skaderne for store, indføres måtter igen.

Hvis der vælges at slå fra græs, skal bolden lægges op overalt på de klippede arealer og i bunkers (inden for en køllelængde, dog ikke nærmere hullet). Det er tilladt at rense bolden.

Der er frit drop fra veje og stier med kunstig overfladebelægning.

Stålspikes er tilladt, når der spilles på “vinterbane”

Baneudvalget