Midlertidig lokalregel E-12/vinter regler
Spil med lejeforbedring – brug af måtter

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til
fairwayhøjde eller lavere, og en putter ikke bruges til slaget, skal spilleren
tage lempelse uden straf ved at løfte den oprindelige bold og placere den
oprindelige bold eller en anden bold:
• Løftes og placeres på og spilles fra en måtte eller lignende.
• Bolden må renses. Eller med oplæg indenfor et scorekort.
• Det anbefales der bruges måtter.
• Der kan spilles handicap tællende runder når der spilles til sommer green fra
måtter.
Hvis bolden efter placering ruller af måtten, skal spilleren forsøge at placere
den endnu en gang. Hvis bolden igen ikke forbliver på måtten, skal måtten
flyttes til det nærmeste punkt, ikke nærmere hullet, hvor bolden kan komme
til at ligge stille på måtten, når den placeres.
Hvis måtten tilfældigt flyttes, før slaget udføres, er der ingen straf, og bolden
skal placeres på måtten igen.
Hvis der bruges en tee til at fastgøre måtten til jorden, må bolden ikke
placeres på teen.”
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel
straf efter Regel 14.7a.”
Turnerings- og handicapudvalg