Regler for kørsel på banen i vintersæsonen

Den tørre sommer er ved at være ovre, og de mørke og våde dage er forude.

For at vi kan køre i buggyer og egne køretøjer på banen så længe som muligt, skal der tænkes over, hvor der køres, da banen er ved at være våd.

–        Kør med fornuft og skån banen bedst muligt. Undgå at dreje skarpt. Kør på veje og stier, hvor det er muligt – også selvom vejen bliver længere

–        Der må ALDRIG køres tæt eller på teesteder, greens, forgreens, søer og bunker.

–        Henvisningsskilte og afspærring skal ALTID respekteres.

–        Kørselsforbud kan indføres med kort varsel og i længere perioder, hvor det skønnes nødvendigt.

–        Personligt kørselsforbud kan indføres hvis nødvendigt

Golfbilerne i Varde Golfklub er lejet ind. De vil blive hentet sidst i oktober, og derefter er det ikke muligt at leje golfbiler før til foråret igen.

Personlige køretøjer må fortsat køre på banen, MEN der vil blive et forbud, når der bliver for vådt.

I tilfælde af frost henstiller vi til, at man undgår at køre på banen i de tidlige morgentimer, hvor græsset er frossent – det giver nogle kedelige brune hjulspor.

Hjælp hinanden med at passe på banen, så vil køretøjerne også kunne køre længere tid derude.

Chefgreenkeeper