Banekontrol udføres på uanmeldte tidspunkter.

Banekontrolkorpset er udstyret med ID-kort som på forlangende skal forevises.

Banekontrollens opgaver er at:

  • observere om klubbens medlemmer har spilleret.
  • observere at gæster bærer green-fee mærke på bag.
  • observere at trafikken på golfbanen forløber gnidningsløst.

Banekontrollen har bemyndigelse til at bortvise spillere fra banen som ikke retter sig efter klubbens dresscode eller udviser en opførsel, som ikke er i overensstemmelse med golfsportens etiske regler.

Banekontrollen har ligeledes bemyndigelse til at bortvise spillere fra banen som ikke retter sig efter de tilrettevisninger og vejledninger som banekontrollen afstikker.

Banekontrollen skal derudover være opmærksom på at:

  • ingen bevidst forhaler spillet og dermed forårsager unødig ventetid for efterfølgende hold.
  • ingen har vogne med på tee-steder eller greens.
  • gøre opmærksom på, hvis et hold skal lukke igennem.
  • være behjælpelig med at løse evt. opståede problemer.

Banekontrollen skal rapportere om uregelmæssigheder på banen, og efterfølgende vil handicapudvalget tage stilling til om indholdet i rapporten skal give anledning til sanktioner mod den eller de, som har overskredet de i rapporten angivne forhold.