banen
arrow

Lokale regler for Varde Golfklub

1. Banemarkeringer:

Hvide pæle Out of bounds

Gule pæle/plader Vandhazard

Røde pæle/plader Parallel vandhazard

Blå pæle Areal under reparation

Blå pæle med sort top Areal under reparation med spilleforbud

2. Alle gule, røde og blå pæle og plader, ”Next tee” skilte, 150m skilte samt træer med støttepæl(e) er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

3. Alle veje og stier på banen, der er kunstigt overfladebelagte, giver lempelse efter Regel 24-2b.

4. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKAL REGEL
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag.

Godkendt af DGU NOV 2009

På Varde Golf Klubs bane må en spiller opnå informationer om afstande ved at benytte udstyr, som alene måler afstande.

Hvis en spiller imidlertid under en fastsat runde benytter udstyr, som kan registrere

eller måle andre forhold, der kan have indflydelse på hans spil (f. eks. hældninger /

højdeforskelle, vindhastighed, temperatur osv.) overtræder spilleren regel 14-3, for

hvilket straffen er diskvalifikation.

Dette gælder uafhængigt af om spilleren rent faktisk har benyttet oplysningerne om andre forhold end afstand.