Spil med lejeforbedring

  Greenkeeperne er i fuld gang med vertidræne (lufte) fairways, derfor er der lavet en midlertidig lokalregel. Midlertidig lokalregel. Spil med lejeforbedring “Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der:…

Fairways vertidrænes

  De næste mange uger vertidrænes (luftes) fairways. Maskinen kører kun 1 km/t. Det lader sig ikke gøre, at greenkeeperen skal standse, hver gang der kommer golfspillere. Møder du denne maskine, anbefaler vi, at du enten: * går videre til næste hul * går frem og spiller efter maskinen * venter og har tålmodighed Vis…

Rim på græsset

Ved frostvejr og rim på græsset må der IKKE spilles på banen. Dette gælder både stor bane, Par-3 banen og puttinggreenen. På hverdage: Der opsættes et skilt når banen er lukket, ligesom det vil fremgå af hjemmesiden www.vardegolfklub.dk  – På nyhederne kan du se om banen er lukket. Står der ikke noget, betyder det at…