Redegørelse fra baneudvalget

Vinterens arbejder på banen og på greenkeepergården er efterhånden ved at være overstået, og effekten vil kunne ses, når bladene springer ud, og det hele bliver grønt. Det har, som sædvanligt været træfældning, der har været det væsentlige for det såkaldte ”træfældningsholds” arbejder, udført i samarbejde med greenkeeperne. Der er dog langt igen, inden alle…