Dagsorden til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Varde Golfklub tirsdag den 22. november 2016 kl. 19.00 i klubbens lokaler Gellerupvej 111 B, 6800 Varde Dagsorden, jf. vedtægternes pkt. 6: 1.   Valg af dirigent. 2.   Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af…