top4

arrow

Turneringsbetingelser og praktiske oplysninger

Rækkeinddeling:
Der spilles i 3 rækker: A – B og C.
C række spiller 9 huller.

A og B rækkerne deles i 2 lige store grupper med skæringspunkt omkring hcp 25.

Vinderen i handicapturneringer:
Ved lige scores er det spilleren med laveste handicap, der er vinder.
Ved lige scores og samme handicap anvendes ” den matematiske metode”.

Spil med gunstart:
Matchpropositioner for spil med gunstart i henhold til matchplan.
Scorekort for A og B spillere afleveres fra 7.15 – senest 7.45 – udgang ca. kl. 8.00 (4-bolde).

Holdspil med Pedro:
Pedro = 27 slag (2 point på hcp-nøgle 1-9 og 1 point på nøgle 10-18).

Udgang for C spillere:
se turneringsplan (3-bolde).

Der afvikles gunstart op til 2 gange pr. måned – 1 gang med spisning og præmieuddeling.

 

Øvrige onsdage:
Scorekort for A – B og C spillere kan afleveres fra kl. 7.30 til kl. 8.15.
Løbende udgang i 4-bolde.
Scorekort for C – spillere afleveres fra kl. 8.15 til 8.45. Løbende udgang fortrinvis i 3-bolde.

Ved slagspil samles op efter brug af 10 slag.
A og B spillere må gerne deltage i C rækken, men er uden for præmierækken.

I oktober måned ændres alle ovennævnte tidspunkter med + 30 min.

 

Nærmest flag:
Der spilles nærmest flag i andet slag på hul 2 og hul 10 – (dog max. 3 m).
En birdie – på alle huller – skal tydeligt markeres på scorekortet. Scorekort, der ikke er korrekt udfyldte vil ikke deltage i præmieuddelingen.
Ved tvivl om regelspørgsmål kan henvendelse ske til matchledelsen.

Turneringsudvalget afleverer scorekort for alle spillere.

 

Gæstespillere:
Er velkommen i klubben og kan deltage op til 3 gange pr. sæson mod betaling af 20 kr. pr. gang.
Spiller uden for præmierække.

Der tages forbehold for trykfejl og tilladelse til rettelser. Vedtaget – 17.12.2014