top4

arrow

Foursome
For to par – kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun én bold som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren
slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så
det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel.
Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag.
De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Texas Scramble
Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således at handicap
er unødvendigt. D.v.s. det er bruttoscore der er tællende På hvert hul driver alle, hvorefter
man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag. Af disse vælges igen
det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv. Det anbefales at tilføje den proposition,
at samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og
tomandshold 6 gange).
Der føres kun et scorekort hvor holdets bedste score anføres. Det samlede resultat er
holdets bruttoscore.

2-mands bestball Stableford
Samspilsform. 2-mandshold. Fuldt handicap. Bedste score tæller. Hvis den ene spiller på et hul laver 4-3 og den anden laver 4-2, noteres 4-3 som holdscoren. Der føres også individuelt scorekort.

Redigeret 05.03.2014