top4

arrow

Velkomst opstart Seniorklubben 6.4.2016.

Formandens indlæg.

Så oprandt dagen hvor vi skal tage hul på en ny sæson i Seniorklubben – velkommen til alle.

Banen har været åben omkring et par uger og fremstår i god stand på denne årstid, hvorfor der allerede nu er basis for gode golfrunder.

I dag skal vi foruden at nyde morgenkaffen også have afsluttet sæsonen for vinterspillerne, som vore turneringsledere Kaj Kildegaard og Gunner Mølleskov er ansvarlige for. Endvidere vil der være et indlæg om nye regler, som er nødvendige at kende for at vi kan få afviklet tuneringerne på fair vis.

Vi har ændret i præmiereglerne, således de bl.a. er reguleret i forhold til antal spillere:

Præmie ved de almindelige onsdagsturneringer i Seniorklubben: 1-8 deltagere i rækken: 1 præmie: 1 fl. vin. 9-16 deltagere i rækken: 2 præmier: 1fl. vin + 1 fl. vin. 17+ deltagere i rækken: 3 præmier: 1 gavekort + 1 fl. vin + 1 fl. vin. Gavekortet er til proshoppen med proshoppen som medsponsor.

På hjemmesiden kan man se hele præmieoversigten.

Bestyrelsesarbejdet er gået godt, vi havde styr på opgaverne og fik afviklet en god nytårskur i begyndelsen af januar måned og Kaj Kildegaard og Gunner Mølleskov var ved at have styr på tuneringsplanen for den kommende sæson og Niels Jørgen Madsen fik produceret det nødvendige til hjemmeside og opslagstavle m.v. Så vi var klar til at køre videre på samme måde som tidligere, og det var jo dejligt.

Men sådan gik det ikke. Varde Golf Klub har fået ny hjemmeside, som har medført nogle til rettelser og DGU havde været i arbejdstøjet og præsenteret landets golfklubber for nye regler, som også fik betydning i Varde Golf Klub og ikke mindst for Klubber i klubben. Baggrunden er anvendelsen af EDS. Valg af EDS er et personligt valg og ikke noget Klubber i Klubben kan vedtage i forhold til den enkelte spiller. Men ved at oprette vore ugentlige turneringer som en turnering i Golf Box og medlemmerne foretager en tilmelding, så har man også foretaget et personligt valg at spille EDS.

Det kræver at bestyrelsen får kendskab til EDB systemet i Golf Box. Hvordan opretter man en turnering og hvad gør man når vi er færdige med at spille. Hvad lyder opgaven på for de 2 der har morgenvagten osv.

Vi har været på uddannelse ved Niels Esbjærg og Tom Øhlenschlæger og er ikke 100% inde i systemet, men godt på vej og Niels Esbjærg har lovet at være behjælpelig her i starten og det er vi glade for. Tak for det Niels.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det er et rigtig godt værktøj vi får her, og vil lette arbejdet for de turneringsansvarlige i bestyrelsen. Så min opfordring er at I tager godt i mod det nye værktøj og måske også udviser tålmodighed og forståelse for eventuelle opstartsvanskeligheder.

De morgenkvikke vil måske have bemærket at jeg bruger ordet turnering og ikke match. Også det har DGU vedtaget at det hedder fremover. Men mon ikke det vil tage nogen tid at få det helt fjernet i vores sprogbrug.

Kaj Kildegaard vil komme nærmere ind på det praktiske omkring brugen af Golf Box fremover.

I bestyrelsen har vi også et ønske om at flere medlemmer i Seniorklubben. Som formand Dan Larsen fortalte i sin beretning ved sidste generalforsamling, at klubber med et godt socialt liv er gode til at holde fast i medlemstallet og her i indgår bl.a. Klubber i klubben og dermed også Seniorklubben. Det er vigtigt, at vi får fat i nye spillere med 1 eller 2 års medlemskab i golfklubben, så de dermed får skabt et netværk og et blivende tilhørs forhold til golfklubben. Min opfordring til jer går på, at vi hver især ”prikker” relevante medlemmer og opfordrer dem til at blive en del af Seniorklubben og er de lidt over 45 i SPH men godt på vej, så er de også velkommen. Den personlige kontakt og opfordring er et afgørende og vigtig element i at få nye medlemmer. De er velkommen til at prøve deltage et par gange inden de beslutter sig.

Har man ikke gjort det, så husk at få overført det årlige kontingent på kr. 300 til Seniorklubbens bankkonto. Konto nummeret fremgår på turneringsplanens side 2.

Til sidst er det mit håb at vi får en god og fair golfsæson og er der ting man ønsker drøftet, eller vi har glemt/overset, så henvend jer blot til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Til allersidst Golfklubben har et godt tilbud om gruppeundervisning til seniorer over 65 år, for 60 kr. pr. gang man tilmelder sig. Det syntes at det er et godt tilbud, hvis man lige skal have frisket svinget op.