top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 8. februar 2016.

Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Erling Ditlevsen, næstformand (ED).
Christian Slot Hansen, kasserer (CS).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Kai Kildegaard, matchudvalgsformand (KK).
Gunner Mølleskov Pedersen, matchudvalg (GM).
Kurt Uhre Schmidt, logistik (KU).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden for møde.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Matchplan.
3. Krav i f. m. flytning af matcher.
4. Orientering fra Inspirationsmøde i VGK den 23. januar.
5. Næste møde.
6. Eventuelt.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.

2. Matchplan.
Matchplan generelt en kopi af sidste år.
To matcher er flyttet til mandag af hensyn til gæster fra andre klubber.
Ændringer vil stå i matchplan, samt vil blive annonceret ved spisning.
Der arbejdes på at få mere tid til udgang, så startende på hul 10 kan nå hul 1 inden der skal flettes.
Matchplan drøftes torsdag den 11. februar med Golfklubben.
Turneringer med tilmelding vil fremover blive oprettet i Golfbox. Det betyder, at spillere skal tilmelde sig via Golfbox. Det kan gøres hjemmefra eller på terminalerne i klubhuset. Dette vedrører ikke de normale matcher, hvor man bare møder op som hidtil. NJ sætter en plakat op på opslagstavlen, som gør opmærksom på dette. Der tilmeldes til åbningsmatchen som hidtil på en liste i klubhuset.

3. Krav i f. m. flytning af matcher.
Antal gæster skal være på minimum 30-40 spillere før seniorklubben vil gå med til at flytte matcher.

4. Orientering fra Inspirationsmøde i VGK den 23. januar.
De sociale aktiviteter er med til at fastholde medlemmer. Her er Klubber i klubben (KiK) vigtige aktører.

Der er behov for at orientere nye om et karriereforløb som golfspiller. F. eks. Begynder –> Mandags mix –> Klubber i klubben.
Begyndere kan ikke umiddelbart komme ind i KiK, da der er krav til HCP.

5. Næste møde.
Ikke aftalt.

6. Eventuelt.
Drøftelse af forhold til restauratøren. Aftaler om tidspunkter mv. holdes ikke helt. Men seniorklubben vil fortsat samarbejde med restauratøren.

Drøftelse af oplæg ved vinterspil indtil banen vendes. Bestyrelsens flertal fastholder, at bolden ikke må løftes og renses ved spil på sommerbane. Klubbens almindelige regler følges.

Opstart af sommerspil. NJ sætter opslag på tavlen og laver invitation på hjemmesiden.
MA kontakter Golfklubben for at få udsendt en email til alle medlemmer i Golfklubben. Emailen skal gøre opmærksom på opstart af alle KiK, så nye emner bliver opmærksom på mulighederne.

NIELS JØRGEN MADSEN
sekretær