top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2016.

Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Erling Ditlevsen, næstformand (ED).
Christian Slot Hansen, kasserer (CS).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Kai Kildegaard, matchudvalgsformand (KK).
Gunner Mølleskov Pedersen, matchudvalg (GM).
Kurt Uhre Schmidt, logistik (KU).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden for møde.

  1. Opfølgning på opstart af den nye sæson i Seniorklubben.
  2. Giver den nye turneringsstyring anledning til overvejelser om ændret organisation i bestyrelsesarbejdet fremover?
  3. Eventuelt.

1. Opstart.

Det ser ud til at der er tilfredshed med tilmelding via Golfbox. Bestyrelsen opfordrer til at man er klar med udstyret, når man tilmelder sig ved skranken.

2. Bestyrelsens organisation.

Forslag om at NJ overtager oprettelse af turneringer. Det blev besluttet.
NJ har fredag den 29. april fået administrator adgang til oprettelse af turneringer.

3.Eventuelt.

Drøftelse af regler for fejlagtig udfyldning af scorekort.
Der oprettes en ny gmail adresse, så seniorklubben får sin egen.
Adressen er: seniorklubben82@gmail.com.
Password: Fås ved NJ.

4. Næste møde.

Ikke aftalt.

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær