top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 24. august 2016.

 Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Erling Ditlevsen, næstformand (ED).
Christian Slot Hansen, kasserer (CS).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Kai Kildegaard, matchudvalgsformand (KK).
Gunner Mølleskov Pedersen, matchudvalg (GM).
Kurt Uhre Schmidt, logistik (KU).

Fraværende:
Ingen

Dagsorden for møde.
1. Forslag til 4 nye bestyrelsesmedlemmer?
2. En kort medlems- og økonomi rapport fra kassereren?
3. Praktisk information om pokalmatch mod Give?
4. Status over brugen af Golf Box.
5. Afgørelse fra Varde Golf Klubs bestyrelse om vores ønsker om 2 yderligere starttider efter kl. 10.

1. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen har tilsagn fra tre medlemmer. Der mangler en, da der er fire bestyrelsesmedlemmer som fratræder.

2. Medlems- og økonimi rapport.
Økonomi: Status ca. 17.500 kr. Underskud i år ca. 8000. Hvilket er i overensstemmelse med opfordringen på generalforsamlingen om at nedbringe formuen.
Medlemsantal: 88. Hvilket er uændret fra sidste år.

3. Give.
Der kontakt med Give og information er lagt på Golfbox.
NJ har oprettet tilmeldingsliste, som omfatter Seniorklubben og Morgenfruerne.
NJ leverer en liste over deltagere til CS sorteret på medlemsnumre, når tilmelding er slut.

4.Status Golfbox.
Man skal bruge Golfbox regelmæssigt, hvis man skal føle sig rutineret.
Der er udarbejdet en vejledning til brug for vagthavende. Den ligger i mappen i skabet.
NJ skal forudse, at de nye bestyrelsesmedlemmer skal have et kursus inden starten på næste sommerspil.

5. Afgørelse fra Varde Golf Klub.
Seniorklubben får ikke udvidet tiden til udgang fra hul 10.

6.Næste møde.
Onsdag den 12. oktober efter turneringen. Bestyrelsen får ud sidst ca. kl. 0800.

 

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær