top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 23. november 2016.

 

Til stede:

Mads Aabling, formand (MA).

Ernst Aaskov, næstformand (EA).

Knud Metum, kasserer (KM).

Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).

Gunner Mølleskov, matchudvalgsformand (GM).

Anton Baum, matchudvalg (AB).

Jan Porsgaard, logistik (JP).

 

Fraværende:

Ingen.

 

Dagsorden for møde.

 1. Konstituering
 2. Gennemgang af ansvarsområder for de forskellige bestyrelsesposter
 3. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 26. okt. 2016
 4. Nytårskur den 4. januar 2017
 5. Status på vinterspil 2016/17
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde
 7. Eventuelt

 

 

 1. Konstituering  Bestyrelsen konstituerede sig, som det fremgår af deltagerlisten.Overdragelse af kasserer ansvar giver udfordringer. I forbindelse med afstemning om nye vedtægter i 2015 blev der lavet et referat, som desværre indeholder en fejl. I referatet er der anført, at vedtægts ændringen vedrørende at to bestyrelsesmedlemmer tegner foreningen ikke blev vedtaget på den ekstra ordinære generalforsamling, fordi antallet af fremmødte ikke var tilstrækkeligt. Det er en fejl, idet en ekstra ordinær generalforsamling jf vedtægterne er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte. Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at alle bestyrelsesmedlemmer skrev under på overdragelsespapirerne.
 2. Gennemgang af ansvarsområder.Arbejdsområder for de enkelte bestyrelsesposter blev drøftet.
  Ingen ændringer til sidste års arbejdsfordeling.
  Til orientering fremhæves, at Gunner er ansvarlig for udarbejdelse af næste års turneringsplan. At Ernst er kontakt person vedrørende mad mv. i forbindelse med spisning.Det blev drøftet, hvordan der findes en afløser for Niels Jørgen næste år. Der skulle gerne blandt medlemmerne være en, som havde lyst til at kunne betjene Golfbox, herunder oprette turneringer.
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde.
  Godkendt.
  I referatet var der stillet et spørgsmål til bestyrelsen vedrørende præmiering i forbindelse med pokalturneringer. Bestyrelsen besluttede, at Gunner aftalte det fra gang til gang med venskabsklubberne.
 4. Nytårskur onsdag den 4. januar.
  NJ hænger opslag op primo december. Tilmelding til morgenkaffe senest onsdag den 28. december. Morgenmad kl. 08:30. Bestyrelsen forsøger at få gunstart efterfølgende kl. 09:30. Morgenbrød leveres muligvis af den nye forpagter. Ernst undersøger.
 5. Status på vinterspil.
  27 har betalt for nyværende.
  Der indrapporteres ikke til EDS i øjeblikket, da hul 13 giver et skævt billede.
 6. Dato for næste bestyrelsesmøde.
  Der holdes bestyrelsesmøde i forbindelse med nytårskuren.
 7. Eventuelt.
  Der blev taget billeder af de fleste bestyrelsesmedlemmer. Det vil snart fremgå af hjemmesiden, hvor kontaktmuligheder til bestyrelsen fremgår.

 

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær