top4

arrow

Referat af bestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

 

Til stede:
Mads Aabling, formand (MA).
Christian Slot Hansen, kasserer (CS).
Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).
Kai Kildegaard, matchudvalgsformand (KK).
Gunner Mølleskov Pedersen, matchudvalg (GM).
Kurt Uhre Schmidt, logistik (KU).

Fraværende:
Erling Ditlevsen, næstformand (ED).

Dagsorden for møde.

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Forberedelse af vinterturnering.
 3. Generalforsamling den 26. oktober.
 4. Kandidater til den nye bestyrelse.
 5. Dirigent
 6. Regnskab og forslag til kontingent.
 7. Forslag fra medlemmer.
 8. Bestyrelsens beretning.
 9. Mad til generalforsamling.
 10. Eventuelt

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde..
  Godkendt.
 2.  Forberedelse af vinterturnering.
  NJ hænger opslag op.
  Det tydeliggøres, at kontingentet for vinterspil dækker præmier og morgenkaffe ved Nytårskur.
  NJ laver strimler med kontonummer, kontingent og start til udlevering under generalforsamlingen.
  Der er ingen tilmeldingsliste. Deltagere er tilmeldt, når de har betalt.
  Detaljer se opslag eller på hjemmesiden. 
 3. Generalforsamling den 26. oktober.
  Indkaldelse til generalforsamling er ophængt på opslagstavlen jf. vedtægterne.
  Formanden foranstalter email sendt til alle medlemmer. Herunder orienteres om, at medlemmer, der ikke spiller golf før generalforsamlingen, skal tilmelde sig til spisning på listen på opslagstavlen.
 4. Kandidater til den nye bestyrelse.
  Mangler fortsat et bestyrelsesmedlem. Mulige kandidater blev gennemgået. Formanden tager kontakt til relevante.
 5. Dirigent.
  Poul Winter Andersen eller Carl Chr. Nielsen er bragt i forslag.
 6. Regnskab og forslag til kontingent?
  Underskud på ca. 7.000 i år i forhold til sidste år. Et normalt år vil give ca. 4.000 i underskud. Til vinpræmier bruges et standard år ca. 12.000 kr.
  Formuen har en passende størrelse. Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse på 50 kr., som vil dække underskud. Dermed kan antallet af præmier fastholdes.
 7. Forslag fra medlemmer.
  Ingen.
 8. Bestyrelsens beretning.
  Formanden fremlagde udkast til beretning. Årets klubmester bør nævnes.
 9. Mad til generalforsamling.
  Restauranten er varslet om ca. 60 deltagere til gule ærter kl. 1200.
  Foreningen betaler maden. Drikkevarer er på egen regning.
 10. Eventuelt.
  Præmier for den sidste måned udleveres i forbindelse med spisning.

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær