top4

arrow

GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN VARDE GOLFKLUB

Klubbens medlemmer indkaldes herved til generalforsamling

Onsdag, den 26. oktober 2016 kl. 11.00

i Varde Golf Klub, Gellerupvej 111B, 6800 Varde.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Beretning om Seniorklubbens virksomhed i den forløbne sæson.
 3. Regnskabsaflæggelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Fastsættelse af max. antal medlemmer samt handicapbegrænsning.
 6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.
  Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
 7. Valg af bestyrelse på 7 medlemmer.
  Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 4 på lige årstal.
  Genvalg kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og nedsætter de nødvendige udvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter for l år.
 9. Valg af revisor for 2 år. (Foretages i ulige årstal)
 10. Eventuelt

Bestyrelsen