top4

arrow

Referat fra generalforsamling Seniorklubben

Onsdag den 28. oktober 2015 kl 11.00

Generalforsamlingen blev gennemført jf. dagsorden.

 1. Valg af ordstyrer. Carl Chr. Nielsen Valgt
 2. Beretning om Seniorklubbens  virksomhed.

Formanden aflagde beretningen

Tid er en mærkelig størrelse, der ikke kan måles. Er det timer, uger eller måneder der skal tælles.  Det vigtigste er for os alle at tiden går godt og det gør den når man spiller golf i Seniorklubben. Endnu et år er smuttet mellem fingrene på os.

Bestyrelsen finder vi har haft et godt år med mange udforinger. Vi har gennemført de matcher der var planlagt ifølge matchplanen og med fin tilslutning, selv på de dage hvor vejret ikke er med os er der en ukuelig lille skare der møder op. Flot.

Mach planen har som sædvanlig lagt op til forskellig spilformer, det er måske ikke alle der er lige begejstret for det hele. Men bestyrelsen finder det vigtigt vi prøver forskellig spilformer, også nogle med et mere socialt aspekt.

Vi har gennemført de forskellige matcher med venskabsklubber og morgenfruerne.

Vi har ikke lavet de store ulykker i år, enkelte kiks har der været og udover at beklage det, må vi fastholde at det er der også plads til. Bestyrelsen udfører deres arbejde bedst muligt.

Seniorklubben har 83 medlemmer og det er konstant i forhold til sidste år. Varde golfklub har ca. 950 medlemmer inkl. flex og long distance.  Vi mangler ca. 40 medlemmer i forhold til tidligere år. Vi kan alle sammen i hovedet regne ud hvad 40 gange 5.000 er og resultater er at der i det kommende år vil mangle 200.000 kr. i kassen.

De penge skal findes i budgettet og det skulle helst ikke resulterer i en reduceret standard af banen.

Jeg har sammen med Kaj deltaget i et møde med enkelte fra bestyrelsen og her orienterede Hans Jessen der er baneudvalgsformand om nogle tiltag hvor vi alle for en chance for at give en hånd med.

Jeg synes vi skal tage positivt imod dette tiltag og allerede i dag prøve at sætte nogle navne på dem der er interesserede.

 • Hold til fræsnings at stubbe. Børge har tidligere hjulpet og hans deltagelse vil igen være værdsat. Hold på 4 mand. Løbende over vinteren
 • Buskrydder hold. Nogle til en lidt længere periode og et hold til en opgave på ca. en halv dag.
 • Eftersøger nogle der kunne tænke sig at være skraldemænd og tømme containere i løbet af sæsonen.
 • Medlemmer af husudvalg. Fagfolk. Der kunne holde øje med klubhuset og rådgive om reparationer. Ikke nødvendigvis udføre men rådgive.
 • Handy mand til en mindre opgave ca. 4. timer.

Han kan altid melde sig til kontoret der herefter vil formidle. Jeg opfordrer til at vi i dag sætter nogle navne på og aflever dem til kontoret. Prøv at overvej så tager vi den igen i under eventuelt.

På samme møde blev andre forhold afklaret. Dan deltog og det var positivt. Vi har følt at bestyrelsens matchudvalg har været lidt hurtigt til at afvis tiltag.

Dan vil overveje at vi for lov til at lukke banen når vi har gæster med mange deltagere. Eks. Give. Vi fik her god hjælp af Lis der bakkede os op.

Vi føler også vi fik et tilsagn om at rykke tidspunktet for åbning af bane på onsdage til kl 10.15. Det vil give en bedre mulighed for der starter på hul 10.

Vi blev opfordret til at tage hul på tilmelding via Golf Box. Niels Esbjerg har stort kendskab til systemet og vil hjælpe med at introducere systemet for os. Oplagt ved besøg af gæster. Men muligt også på sigt på onsdage.

Vi har fået ny restauratør. Lidt indkøringsproblemer. Men det skal gå, alternativerne er begrænsede. Priserne kan vi ikke klage over, måske en mulighed at betale lidt ekstra for hovedretten og højne kvaliteten. Jeg er sikker på at bestyrelsen her i slutningen af sæsonen vil tage en snak med Ann og evaluere.

Jeg har nu siddet i bestyrelse i 2 år og det går hurtigt. Vi har i de to år været opmærksom på at den korte tid vi har som bestyrelsesmedlemmer samtidig betyder at vi mister en indsigt i hvordan vi plejer at gøre. Det skal nye bestyrelsesmedlemmer være opmærksom af få en sådan viden formidlet videre. Det er vigtigt at den viden ikke består at småsedler i formandens mappe eller hoved, men nedskrives og gemmes på hjemmesiden.

Vi har løbende revideret de faste oplysninger og lavet en ny præmieoversigt og vi opfordre den nye bestyrelse til at arbejde videre med det.

Der er enkelte andre små opgaver som bestyrelse skal arbejde med og det vil jeg videregive til ny bestyrelse.

Til slut stor tak til fratrædende bestyrelsesmedlemmer Peder Ibsen og Niels Kristian og på forhånd tak til dem, der har accepteret opstilling.

 

Der blev spurgt til skuret på hul 16, som var en gave, men uden lynafleder. Der arbejdes på sagen.

Der er nye faste toiletter på vej 2 steder på banen.

der blev opfordret til, at banen blev lukket ½ time før gunstart.

 

Beretningen godkendt.

 

 1. Regnskabsaflæggelse. Kassereren fremlagde regnskabet. Det viste et overskud på kr. 1879,06 på trods af, at forrige generalforsamling pålagde bestyrelsen at nedbringe formuen, der pt. er på kr. 23012,79.
Regnskab Seniorklubben    1.10.2014 – 30.09.2015
Indtægter 1.10.2013 – 30.09.2014 Indtægter 1.10.2014 – 30.09.2015
Vinterspil 31 á kr. 100      3.100,00 Vinterspil 34 á kr. 100 3.400,00
Kontingent 82 á kr. 300    24.600,00 Kontingent 87 á kr. 300 26.100,00
Kontingent 3 á kr. 150         450,00 Kontingent 2 á kr. 150 300,00
Gæstespiller 4 á kr. 20           80,00 Gæstespiller 10 á kr. 20 200,00
Nytårskur, 4 personer 200,00
Morgenfruerne, Give match 697,50
Gamle gavekort retur 550,00
Kassedifference 100,00
28.230,00 31.547,50
Udgifter Udgifter
Generalforsamling 2013      5.720,00 Generalforsamling 2014 7.960,00
Morgenkaffe 28 medlem.      1.820,00 Morgenkaffe 32 medlem. 2.400,00
Morgenkaffe 72 medlem.      4.680,00 Morgenkaffe 56 medlem. 4.200,00
Præmier      9.225,00 Præmier, gavekort 7.055,00
Køb af bolde      1.207,00 Præmier, vin 7.020,00
Pokaler/indgravering         497,50 Køb af bolde 100,00
Administrationsudgifter         747,00 Administrationsudgifter 159,50
Online Banking gebyr           23,30 Online Banking gebyr 303,94
Vinterkontingent retur         100,00 Dif. pokalmatch mod Ribe 370,00
Dif. optælling af døgnboks 100,00
   24.019,80 29.668,44
Overskud/underskud      4.210,20 Overskud/underskud 1.879,06
Egenkapital Egenkapital
Beholdning pr. 01.10.2013    16.923,50 Beholdning pr. 01.10.2014 21.133,70
Overskud      4.210,20 Overskud 1.879,06
Beholdning pr. 30.09.2014    21.133,70 Beholdning pr. 30.09.2015 23.012,76
Indestående i bank    19.203,70 Indestående i bank 21.362,76
Kontant beholdning      1.930,00 Kontant beholdning 1.650,00
Balance pr. 30.09.2014    21.133,70 Balance pr. 30.09.2015 23.012,76
Varde, den 22. oktober 2015
Christian Sloth Hansen
Ovenstående regnskab er d.d. revideret og sammenholdt med bilag og jeg har intet fundet
at bemærke.
Bank- og kassebeholdning har jeg konstateret  er til stede.
Varde, den

 

Regnskabet godkendt.

 1. Fastsættelse at kontingent for det kommende år. Kontingent uændret – kr. 300,00 for sommerspil og kr. 100,00 for vinterspil.
 2. Fastsættelse at max. antal medlemmer samt handicap begrænsning. Ingen ændringer. Klubben er dog fleksibel overfor nye medlemmer, der ikke helt lever op til alderskriteriet på 55 år og handicap 40.
 3. Forslag fra medlemmer og bestyrelse.

Forslag om ændring af vedtægter. Behandlet på ekstraordinær generalforsamling den 30. september.

Forslaget vedtaget . Poul ændrer vedtægterne, så de passer med ændringsforslaget.

 1. Valg af bestyrelse. Peder Ibsen, Niels Kristian og Poul Winther Andersen afgår.
 1. Nyvalgt uden modkandidater blev Mads Aabling, Niels Jørgen Madsen og Gunnar Mølleskov.
 1. Valg af suppleanter for 1 år.  Valgt blev Anton Baun og Ole Sørensen.
 2. Valg af revisor .  Hans Christian Hansen valgt for 2 år.
 3. Eventuelt.

Reglerne for vinterspil blev ridset op.

Der laves et opslag om de aktuelle arbejdsopgaver på banen.

Der blev opfordret til at deltage i udflugten med morgenfruer og i pokalmatcher på udebane.

 

ref. Niels Kristian

 

Bestyrelsen

Formand,  Poul Winther Andersen – næstformand, Erling Ditlevsen

kasserer, Christian Sloth Hansen – sekretær Niels Kristian Hindsig

matchudvalgsformand, Peder Ibsen – matchudvalgsmedlem, Kai Kildegaard