top4

arrow

Generalforsamling Seniorklubben

 

Onsdag den 28. oktober 2015 kl. 11.00
Dagsorden
  1. Valg af ordstyrer.
  2. Beretning om Seniorklubbens  virksomhed.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Fastsættelse at kontingent for det kommende år.
  5. Fastsættelse at max. antal medlemmer samt handicap begrænsning.
  6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse. Forslag om ændring af vedtægter. Behandlet på ekstraordinær generalforsamling den 30. september.
  7. Valg af bestyrelse. Peder Ibsen, Niels Kristian og Poul Winther Andersen afgår. Bestyrelsen foreslår valg af Mads Aabling, Niels Jørgen Madsen og Gunnar Mølleskov.
  8. Valg af suppleanter for 1 år.  Mads Aabling og Ole Sørensen er på valg.
  9. Valg af revisor. Hans Christian Hansen foreslås valgt for 2 år.
  10. Eventuelt
Varde 5. oktober 2015
Poul W A
Der spilles 9 huller golf før generalforsamlingen.
Scorekort senest 8.15. Gunstart 8.30
HUSK tilmelding til spisning på opslag.