top4

arrow

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde 30.9. efter spisning og ekstraordinær generalforsamling.

  1. Referat fra sidste møde – godkendt
  2. Evaluering af match med Give. Tilføjelse til Præmieoversigt. Give ønsker, at der spilles i 4 rækker, damer A & B – herrer A & B.

Præmier fordeles mellem morgenfruer og seniorklubben. Ros til Niels Vagn Æsbjerg og Lis på kontoret for indsatsen. Kai overbringer et par flasker vin til hver.

  1. Forberede generalforsamling
  2. Ny bestyrelse – Efter tur afgår Poul W. Andersen, Niels Kristian Hindsig og Peder Ibsen. Forslag til nye medlemmer er Niels Jørgen Madsen, Mads Åbling og Gunner Mølleskov.
  3. Emner til beretning. Forslag imødeses (9 huls spillere, præmieoversigt , andet ??) antallet af 9-huls spillere følges. Præmien for at vinde en onsdags match foreslås nedsat til 1 flaske vin.
  4. Spisning til generalforsamling. Menuen er gule ærter. Tilmelding til spisning på liste i lobbyen. Liste tages ned mandag den 26.10 kl. 1200. Poul  laver dagsorden, der bliver hængt op i lobbyen.
  5. Evt. oplæg til vinterspil sendes rundt. Vin og gavekortbeholdning suppleres.
  6. Næste møde er konstituerende møde efter generalforsamlingen.

 

Ref. Niels kristian