top4

arrow

Referat

Bestyrelsesmøde onsdag den 27. juli
1.     Gennemgang af referat fra møde den 1. juli.Ingen bemærkninger.
2.     Klar til match i Vejen. Peder har styr på tilmelding. Erling tager pokal med. Alle krydser fingre for godt vejr.
3.     Liste over regler for præmier til hjemmeside. Oplæg blev gennemgået Poul skriver rent.
4.     Nye bestyrelsesmedlemmer. Gunner Mølleskov, Mads Åbling, Niels Jørgen Madsen.
Godkendt. Forslag offentliggøres først med dagsorden.
5.     Forslag til vedtægtsændring. ”Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. ”Ekstraordinær generalforsamling den 30.9. og 28.10.  Godkendt. Poul laver indkaldelse til opslagstavle og sender til sekretær til hjemmeside. Frist tre uger.
6.     Eventuelt .
Vi skal have overvejet præmier til ni huls spillere. Begrænses. Evt. med i beretning til generalforsamling.  Kaj overtager posten som matchleder med Peder som back up. Spilledag er ændret fra 19. august til 17. august. Niels Christian laver opslag til hjemmeside.
7.      Næste møde. Efter klubmesterskab 26 august.
Poul W A