top4

arrow

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015.

  1. Godkendelse af sidste mødereferat – referatet godkendt.
  2. Poul orienterede underspisningen om, at
  • Banen ikke lukkes når vi har gæster, men der laves opslag på hjemmesiden om, at der er mange spillere på banen. Matchledelse orienterer kontoret om hvor mange vi forventer.
  • Der kommer ikke et særligt medlemskab for 9 – huls spillere

 

Begge emner behandlet på golfklubbens bestyrelsesmøde den 16.2.15

Matchledelsen opfordrer medlemmerne til at “være klar til afgang” før man afleverer scorekort ved onsdagsmatcher med løbende udgang. Opslag herom ved indgangen.

  1. Tilmelding til hyggespil med morgenfruerne den 6.5. Prisen er kr. 110,- for buffet og kaffe. Niels Kristian retter opslaget til. Christian tager lister ned den 1.5. Morgenfruerne er matchledere og står for præmier.
  2. Forberedelse af match mod Ribe den 27.5. i Varde. Poul sender indbydelse til Ribe. Matchledelse er Peder og Kai. Opslag om tilmelding ved Niels Kristian. Listen tages ned fredag den 22.5. kl. 1200. Liste over de huller vi skal starte på er klar ved ankomst. Erling og Christian tager mod betaling for match fee og betaling for spisning. Bord kort med hul nr.
  3. Udflugt med morgenfruer til Ho den 24.6. Vi er arrangør. Matchledelse er Peder og Kai. Erling og Kurt er kontakt personer til restaurtant i Ho og sørger for præmier og spisning Peder har kontakt med kontoret i Ho for hjælp til scorekort og betaling af green fee. Samlet betaling.  Niels Kristian laver opslag.
  4. Evt. Hjemmesiden rettes til. Niels Kristian, Christian og Peder.

Evaluering af 1. spisning. Ikke tilfredsstillende. Erling og Poul tager en snak med restauratøren. Golfklubben underrettes.

 

  1. Næste møde den 3.6 efter spisning.