top4

arrow

Møde 11. november.

Emne:

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2015.

 

Til stede:

Mads Aabling, formand (MA).

Erling Ditlevsen, næstformand (ED).

Christian Slot Hansen, kasserer (CS).

Niels Jørgen Madsen, sekretær (NJ).

Kai Kildegaard, matchudvalgsformand (KK).

Gunner Mølleskov Pedersen, matchudvalg (GM).

Kurt Uhre Schmidt, logistik (KU).

 

Fraværende:

Ingen

 

Dagsorden for møde.

 1. Evaluering af generalforsamling den 28. oktober 2015.
 2. Gennemgang af ansvarsområder for bestyrelsen.
 3. Seniorklubbens hjemmeside.
 4. Nytårskur.
 5. Præmieoversigter.
 6. Næste møde.

 

Bestyrelsen bekræftede den foreløbige konstituering, som blev gennemført umiddelbart efter generalforsamlingen. Konstitueringen fremgår af deltageroversigten øverst.

NJ opdatere hjemmesiden vedrørende ny bestyrelse.

 

 1. Evaluering af generalforsamling den 28. oktober 2015.

Referat er modtaget.

MA fordeler elektronisk kopi til bestyrelsesmedlemmerne.

NJ lægger referat på hjemmeside.

Generel tilfredshed med middagen.

 

 1. Gennemgang af ansvarsområder for bestyrelsen.

Generelle ansvarsområder fremgår af deltageroversigten.

KK og GM laver matchplan minus kontakt til andre klubber. MA opgave.

ED er generel kontakt til restauranten.

Forhold vedrørende matchplan blev gennemgået detaljeret.

 

Matchplan

Generelt tilfredshed. Der tilstræbes gunstart ved alle holdspil.

Matchledelsen sættes på matchplanen af matchledelsen.

8 juni har Tange Sø banen. Onsdagsmatchen planlægges flyttet til mandag.

Skrivelse til Ribe og Vejen (MA).

 

Vinterspil

Point tæller fra betaling undtagen de to første gange.

NJ ajourfører regler for vinterspil på hjemmesiden.

 

 1. Seniorklubbens hjemmeside.

Varde Golfklub er ved at forberede ny hjemmeside i nyt format. Et system der hedder WordPress. Hvordan klubber i klubben får adgang til at lægge information ud på nettet er endnu ikke bestemt. Der er udtrykt et ønske om en vejledning fra golfklubben.

 

NJ søges oprettet som admin, så siden kan ajourføres.

 

Mangler billeder af bestyrelsen. Er taget af Niels. Men vil ikke blive lagt ud endnu, jf. ovenfor.

 

Følgende skal der ses på i løbet vinteren: Klubmestre mangler. Oprydning i arkiv. Bestyrelse 10 år tilbage.

 

 1. Nytårskur.

Nytårskur er 6. januar kl. 0830. Gunstart planlægges (KK).

Tilmeldingsliste og information op senest 1. december (NJ).

Scorekort seneste 0830.

 

 1. Præmieoversigter.

Præmieoversigt for sommerspil:

0-8 deltagere: En præmie (1 flaske).

9-16 deltagere: To præmier (1 + 1 flaske).

17+ deltagere: Tre præmier (100 kr. + 1 +1 flaske).

Gælder pr. række.

 

Præmieroversigt for vinterspil:

2-1-1 flaske til nummer 1-3 i A og B rækken.

 

NJ ajourfører på hjemmeside.

 

Bestyrelse har besluttet at give 1200 kr. til et pokalskab. Det har de andre klubber i klubben også gjort. Skabet er bestilt.

 

 1. Næste møde.

Primo februar.

 

NIELS JØRGEN MADSEN

sekretær