top4

arrow

Referat

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juli  — efter spisning.

 

  1. Gennemgang af referat fra møde den 3. juni. Godkendt

 

  1. Evaluering af tur til HO. Er der noget vi kan gøre anderledes.

Præmiestørrelsen drøftet – ingen ændringer

  1. Forberedelse af match med Vejen. Invitation er kommet. Tirsdag den 4. august. Prisen er kr. 325,00 for green fee og spisning ekskl. drikkevarer. Peder har kontakten til Vejen. Sidste frist for tilmelding er den 28.7. Startliste kommer vi golfboks. Scorekort fra kl. 0800 – start kl. 0900. Niels Kristian laver opslag.

 

  1. Kort overblik over vores økonomi. Christian. Pt. 86 medlemmer. Det forventede underskud bliver indfriet. Man kan kun spille med som gæst 2 gange. Flex medlemmer kan ikke være medlemmer af klubber i klubben.

 

  1. Hjemmeside. Plads til forbedringer. Status. Niels Kristian,  Peder, Christian. Der skal laves en præmieoversigt. Der skal spilles nærmest flag ved begge matcher med morgenfruerne og på hjemmebanen ved pokalmatcher.

 

  1. Vedtægtsændringer. Poul laver udkast og finder 2 spisedatoer med datomæssig afstand, så det passer til vedtægterne.

 

  1. Ny bestyrelse.  Der fremkom flere forslag. Poul kontakter.

 

  1. Næste møde. Onsdag den 29.7 efter spisning.

 

Niels Kristian