top4

arrow

***

 

Fraværende Christian
1.    Referat fra møde den 17.12 – godkendt
2.    Forberedelse af åbningsmatch.
Program fremgår af hjemmesiden og hænges op lobby.
Kontingent betaling. Der gøres Forsøg med bankoverførsel, men mulighed for kontant betaling.
Matchplan er lagt på nettet, men der skal enkelte rettelser til.
Velkomst. Poul forhindret. Niels Kristian byder velkommen mm.
Spiseplan fremlagt. Medlemmerne kan vælge mellem 3 retter. Liste lægges i lobby. Betaling I restauranten.
Ændring af vedtægter forberedes.
Der spilles EDS ved alle klubben matcher.
3.       Hyggespil damer.  Den 6. maj. arrangør er morgenfruerne. Christian aftaler det praktiske om betaling mv.
4.       Opdatering af hjemmeside. Går planmæssigt – god hjælp af Niels Esbjerg
5.       Madplan 2015.  – er på plads. se ovenfor. Erling følger op.
6.       Evt.
7.       Næste møde 22. april efter spisning
Niels kristian