top4

arrow

Referat fra Morgenfruernes generalforsamling den 27.10.2016

1. Valg af dirigent:

Valgt blev Else Kirk-Thomsen

2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år:

Anne-Lise Rahbek orienterede.

3. Regnskabsaflæggelse:

Karen Margrete Thaisen var fraværende, så regnskabet blev fremlagt af Karen Sloth Hansen.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:

Kontingentet fortsætter uændret på 300 kr.

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Der er ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Der afgår 3 medlemmer på ulige år og 2 på lige årstal)

Ud går Anne-Lise Rahbek og Karen Sloth Hansen.

Nyvalgt blev Bodil U. Bloch og Jytte Søgaard

7. Valg af suppleant. Valget er for 1 år.

Valgt blev Else Hansen

8. Valg af 5 medhjælpere:

Valgt blev Else Hansen, Inga Beck Hansen, Emmy Thomsen, Mette Gohr Schmidt

og Karen Sloth Hansen

9. Eventuelt:

Starttider, fletning på hul 1 mm. blev diskuteret.

Bestyrelsen blev bedt om at forhandle så gunstige vilkår som muligt for Morgenfruerne.

Der blev foreslået, at mødetid kunne være 8.15 med udslagstid 8.30

1. prioritet er et kvarter længere.

2. prioritet er et kvarter før med samme sluttid.

Der blev gjort opmærksom på vintergolf, hvor man skriver sig på Golfbox torsdage fra kl.

10. Man mødes så i lobbyen kl. 9.45, hvor man fordeler hold.

Varde, den 28.10.2016

Karen Sloth Hansen