top4

arrow

1. Valg af dirigent:

Valgt Karen Margrethe Thaisen Hansen

2. Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne sæson:

Anne Lise Rahbek orienterede

3. Regnskabsaflæggelse:

Grethe J præsenterede regnskabet, som blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år:

Vi diskuterede en evt. kontingentforhøjelse på 50 kr på grund af, at det har været et dyrt år for morgenfruerne i år.

Men vi afventer for at se, hvordan regnskabet ser ud til næste år.

5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse ( evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen)

Der var ingen forslag

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår Grethe J, Margit Køhler og Grethe K

Der afgår 2 på lige årstal og 3 på ulige årstal.

Nyvalgt blev Karen Margrethe Thaisen Hansen, Anne Lise Jensen og Krista Møller

7. Valg af suppleant. Valget er for 1 år:

Valgt blev Else Hansen

8. Valg af 5 medhjælpere:

Kirsten Thermansen, Emmy Thomsen, Laila Andersen, Inga Beck Hansen og Bente Hansen.

9. Evt.:

Der blev livligt diskuteret spisning efter torsdagsmatchen.

Resultatet blev at der er præmieuddeling efter hver match og spisning 1 gang om måneden.