top4

arrow

Vi startede med bestyrelsesmøde i februar, hvor matchplanen blev lavet og senere justeret med diverse aftaler med Skærbæk Mølle, Seniorherrerne og Ribe Golfklub.

I år skulle vi arrangere hyggematchen med Seniorherrerne. Den blev efter ønske fra greenkeeperne flyttet til onsdag, da banen skulle klargøres til match i weekenden.

Vi startede med morgenkaffe og 9 huller den 9. april – en uge senere end normalt p.g.a. påsken. Der mødte 49 damer op.

Udover egne matcher med et gennemsnitligt fremmøde på ca. 35 medlemmer har vi i år deltaget i hyggematch med herrerne. Her var herrerne i absolut flertal.

Mandag d. 18. maj var vi i Skærbæk Mølle med KUN 14 deltagere.

Onsdag den 24. juni havde herrerne inviteret på udflugt til Blåvandshus Golfklub. Her var der bare 16 morgenfruer med.

Vores egen udflugt gik i år til Ribe på en af årets flotteste sommerdage. 27 deltagere.

Jydepottematchen mod Give, som herrerne stod for, fandt sted onsdag den 14. september. Kun 20 morgenfruer deltog.

En enkelt gang blev vi fra kontoret bedt om at ændre spilletid p.g.a. greenfee-spillere. Det er vi ikke umiddelbart indstillede på fremover.

I betragtning af, at vi er 61 Morgenfruer, må det siges, at fremmødet til arrangementer er ret magert.

7. oktober var Karen og jeg til evalueringsmøde for klubber i klubben. Dan og Lis repræsenterede klubben. Dan havde en ret positiv indstilling til klubber i klubben. Mente der var ved at være for mange private klubber – de burde være med i de officielle klubber. Vedr. lidt længere lukning af banen om torsdagen, blev dette skubbet til opstarten i foråret. Så må vi håbe på ( og argumentere for) dette.

Vi bad – sammen med Seniorherrerne – om at få banen lukket i forbindelse med f.eks hyggematchen og Jydepottematchen.

Sammen efterlyste vi greenfee-aftaler med omliggende klubber – f.eks Henne, Ho, Bramming og Ribe.

Fra bestyrelsen vil vi gerne påpege, at det er et problem for matchledelsen, når I/vi kommer dryssende. Vi henstiller, at scorekortene er afleveret senest kl. 8.25.

Jeg håber, vi får valgt 3 nye til bestyrelsen, da det er nødvendigt for vores videre eksistens. I vedtægterne står, at bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Jeg synes, at bestyrelsesarbejdet må betragtes som “borgerligt ombud”. Hvis man vil være med i en forening, må man være villig til at yde, når man vil nyde.

Stor tak til Grethe Kildegaard, Grethe Jensen og Margit Køhler for godt samarbejde.

29. oktober 2015

Anne-Lise Rahbek