top4

arrow

Generalforsamling den 29. oktober 2015

Vi går ud som sædvanligt kl. 8.45 og spiller GREENSOME over 9 huller, hvorefter der er generalforsamling ca. kl. 11.15 med efterfølgende spisning ca. kl. 12.15 – betales af klubkassen.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i den forløbne sæson.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valget er for 2 år. Der afgår 3 medlemmer på ulige årstal og 2 på lige årstal.
7. Valg af suppleant. Valget er for 1 år.
8. Valg af 5 medhjælpere.
9. Eventuelt.