Pink - klubhus

arrow

Varde Golfklub Ladies Section

Regnskabsperiode 30/09/ 2015 – 30/9/2016

Resultatopgørelse

Indtægter 2014/2015  

2015/2016

 

Kontingent 32 og 32 9.200,00 9.270,00
Flagpenge /stregede huller 3.115,56 3.796,15
Rente
Indtægter ialt 12.315,56 13.066,15
 

Udgifter

 

 

 

Præmier 4.725,00 4.074,70
vin 1.900,00 3.100,00
Udflugt    475,56    392,95
Årets start 1.155,00 1.105,00
Kage    240,00

 

Gebyr checks/overførsel      35,00
Check+gebyr 2015    460,00
Info. møde / bestyrelsesmøde    360,00  

135,00

Generalforsamling 1.040,00 1.080,00
Udgifter ialt 9.690,56 10.587,65
 

Årets overskud/underskud

 

2.625,00

 

2.478,50

  

Status

 
Aktiver  
Indestående i Skjern Bank 7.100,23
Indestående i Jyske Bank 9360,23
Kontant    628,50    847,00
Præmiebeholdning 1.000,00    700,00
Aktiver ialt 8.728,73 10.907,23
 
Passiver
Egenkapital ved årets start 5.103,73 7.728,73
Sæsonens resultat 2.625,00 2.478,50
Egenkapital pr. 30/9 7.728,73 10.207,23
Hensat præmiebeholdning 1.000,00    700,00
Passiver ialt 8.728,73 10.907,23

 

Varde 30/9 – 2016

Kasserer

Jonna Svenningsen

 

Bilag foreligger.