Hul 11 - sol

arrow

Referat fra Generalforsamling 4. oktober 2016:

Den 4.oktober blev årets generalforsamling afholdt. 18 deltager mødte op.

 1. Til dirigent valgtes Birgit Fris Nielsen.
 2. Formanden Kirsten Fallesen, aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. Beretningen er vedhæftet som fil.
 3. Kasserer Jonna Svenningsen fremlagde regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt. Årsregnskabet er vedhæftet som fil.
 4. Indkomne forslag: Helle Nedergaard forslået at 9 og 18 huller spillere kan indgå i sammen match. Bestyrelsen vil efterfølgende taget forslaget op. På Generalforsamlingen var der positiv stemning for forslaget.
 5. Valg til bestyrelsen:
  Marianne Lorendsen, modtager genvalg- genvalgt.
  Lissi Thorsted Petersen, modtager genvalg- genvalgt.
  Grethe Frandsen- modtager ikke genvalgt. I stedet blev Sigrid Bøhm valgt.
  Sigrid Bøhm, suppleant, i stedet blev Alice Nielsen valgt som suppleant.
  Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmøde den 13. oktober 2016.
 6. Der har været nedgang i fremmødet efter sommerferien, samt ønskes der flere medlemmer.
  Følgende forslag, også i kraft af at der er givet udtryk for at det kan være svært for højt handicapper at gå ud med lavere handicapspillere.
 • At der bliver spillet i 3 rækker, A-B og C.
 • Alle spiller til sit fulde spille handicap. Da mindre slag, fratager muligheden for at blive HC reguleret.
 • I stedet for 300 kr i kontingent, betale evt 150 kr. samt et beløb ved hvert fremmøde.
 • Evt ændre mødetider til at være mere fleksible: eks nogen spiller ud kl. 10-+ kl. 14. og igen kl. 16. Fortsætte med fælles spisning og fælles mødetid en gang mdl.
 • Enighed om at fortsætte med at spille 9 huller, dette kører godt.
 • Vi har en ældre pokal stående, som tidligere er brugt til Årets Spiller. Skal denne tradition tages op igen?
 • Forslag om at undlade at holde sommerferie.
 • Er der fortsat stemning for Solheim Cup: Der var positive tilbagemeldinger
 • Pink-Cup. Enighed om at arrangementet er godt, men det skal ikke holdes hvert år, da det er et stort krævende arbejde.

Ovenstående punkter vil blive drøftet på de kommende bestyrelsesmøder

Ilse S. Mortensen/Referent